Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kaštela

Baza natječaja

Stipendije Grada Kaštela

Rok za prijavu: 15.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Kaštela
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ za dodjelu Stipendije Grada Kaštela za školsku godinu 2011./2012.

Grad Kaštela je objavio natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za ovu školsku, odnosno akademsku godinu, a molbe se mogu podnijeti do 15.studenoga 2011.g. na adresu Grada.

1. Dodijelit će se 30 učeničkih u iznosu od po 400 kuna na mjesec, 60 studentskih u iznosu od po 800 kuna, te 3 poslijediplomske stipendije koje iznose po tisuću kuna na mjesec. Stipendije se isplaćuju 10 mjeseci, a novost u odnosu na prošlu godinu je da se ovaj put mogu natjecati i učenici prvih razreda srednjih škola, kao i studenti prvih godina studija.

U gradskom će proračunu za stipendije trebati osigurati približno 800 tisuća kuna. Inače, Grad Kaštela je, u okviru akcije pomoći Vukovaru, preuzeo obvezu stipendiranja petorice studenata po 800 kuna na mjesec do 2013.g.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su redovni učenici prvog, drugog, trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, odnosno redovni studenti prve ili više godine studija (osim apsolvenata) na području Republike Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za učenike nije manji od 4,0 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,5 
 • s prebivalištem od najmanje 3 godina na području Grada Kaštela
 • da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 24. Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2. ovog natječaja
 • da su državljani Republike Hrvatske

Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade ili internet stranici www.kastela.hr) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. za uspjeh u školovanju:

 • potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2011./2012.
 • prijepis ocjena iz prethodne dvije školske/akademske godine, a za učenike i studente druge godine studija prijepis ocjena s prve godine srednje škole ili studija
 • dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, znanstveno – istraživačkom odnosno umjetničkom projektu te
 • dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu u prethodne dvije školske/akademske godine
 • domovnicu
 • potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
 • životopis

2. prema socijalnom statusu:

 • potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2011./2012.
 • prijepis ocjena iz prethodne dvije školske/akademske godine i to za svaku godinu posebno, a za učenike i studente druge godine studija prijepis ocjena s prve godine srednje škole ili studija
 • dokaz o broju članova kućanstva (rodni list za svakog člana kućanstva)
 • domovnicu
 • potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u
 • životopis

Potvrde kojima učenik/student dokazuje socijalni status:

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da obitelj koristi pomoć za uzdržavanje
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom dokazuje da je obitelj korisnik jednokratne novčane pomoći
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student ili njegov roditelj osoba s posebnim potrebama
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da je učenik/student iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom
 • potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 01. 07. 2011. do 30. 09. 2011. (od poslodavca ovjerena PK1 kartica, naknada za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje, presliku odreska o isplati mirovine i sl., a za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2010. godinu). Prihod po članu obitelji ne smije prelaziti 1.300,00 kuna. 

Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jednu od gore navedenih potvrda kojima dokazuju socijalni status.

Dobitnici Stipendije Grada Kaštela ne mogu istovremeno primati i druge stipendije. Učenik/student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školi i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Kaštela objavit će se na oglasnoj ploči Grada Kaštela i putem obavijesti kandidatima u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

Rok za podnošenje prijava za dodjelu stipendija je do zaključno s danom 15. studeni 2011. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Grad Kaštela

Upravni odjel za pravne i kadrovske poslove, društvene djelatnosti, branitelje i mlade

Braće Radić 1

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Kaštela 

 

Materijali

Obrazac (25 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Kaštela (2010)
Stipendije grada Kaštela (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu