Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Osijeka

Baza natječaja

Stipendije Grada Osijeka

Rok za prijavu: 31.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Osijek
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 


       N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima i učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2011./2012.

1. Za školsku godinu 2011./2012. dodijelit će se najviše 15 stipendija učenicima i 25 stipendija studentima od čega će se najmanje 75% odobriti za deficitarna zanimanja ukoliko kandidati budu ispunjavali uvjete iz natječaja.

2. Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom Natječaju iznosi: 

 • za učenike 400,00 kuna mjesečno;
 • za studente 800,00 kuna mjesečno;

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećom općim uvjetima:

 • koji su državljani Republike Hrvatske;
 • koji su redovito upisani u III. ili IV. razred četverogodišnje srednje škole odnosno II. ili III. razred trogodišnje strukovne škole;
 • koji su redovno upisani u II. i višu godinu dodiplomskog studija i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno od I. godine diplomskog studija;
 • koji imaju prebivalište na području grada Osijeka najmanje 5 godina;
 • koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta;
 • koji imaju prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnje škole, odnosno prethodne godine školovanja za trogodišnje strukovne škole:
 • najmanje 4,50 za darovite učenike
 • najmanje 3,50 za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja;
 • koji imaju prosjek ocjena prethodne godine studija:
 • najmanje 4,00 za darovite studente
 • najmanje 3,50 za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja;


4. Mjerila na temelju kojih se odabiru podnositelji zahtjeva su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja za učenike trogodišnjih srednjih škola odnosno iz prethodne dvije godine školovanja za učenike četverogodišnjih srednjih škola;
 • opći uspjeh iz svih položenih predmeta iz prethodne godine studija za studente;
 • paralelno pohađanje dvije srednje škole; 
 • paralelni studij;
 • kategorizirani vrhunski sportaši;
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima učenika u srednjoj školi, odnosno studenata na fakultetu;
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi;
 • socijalni status.

5. Deficitarna zanimanja srednje stručne spreme su:

Trogodišnja srednja škola

1. Zidar;
2. Tesar;
3. Stolar;
4. Konobar;
5. Kuhar;
6. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije;
7. Bravar.

Četverogodišnja srednja škola

1. Tehničar za mehatroniku;
2. Medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege.

6. Deficitarna zanimanja visoke stručne spreme su:

Stručni studij

1. Sestrinstvo;
2. Radiološka tehnologija.

Sveučilišni studij

1. Defektologija;
2. Elektrotehnika;
3. Građevinarstvo;
4. Proizvodno strojarstvo;
5. Matematika i informatika;
6. Medicina;
7. Veterinarska medicina;
8. Socijalni rad;
9. Logopedija;
10. Geodezija;
11. Arhitektura i urbanizam;
12. Stomatologija;
13. Farmacija;
14. Geografija

 

7. Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
a) potvrdu o upisu u školu , odnosno na fakultet, u školskoj godini 2011/2012.;
b) svjedodžbu prethodnog razreda za trogodišnje srednje škole, odnosno svjedodžbe prethodna dva razreda za četverogodišnje srednje škole;
c) prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodne godine studija;
d) dokaz o paralelnom pohađanju srednjih škola, odnosno fakulteta;
e) dokaz o kategoriji vrhunskog sportaša (Rješenje HOO);
f) dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno, međunarodno, ACSE (državno), ACSE (međunarodno);
g) dokaz o objavljenim radovima ili priznatim patentima/izumima;
h) rješenje ili potvrdu:

 • da je član obitelji kandidata redovni učenik ili student izvan prebivališta;
 • da je roditelj nezaposlen;
 • da kandidata uzdržava samohrani roditelj;
 • da je kandidat iz obitelji s troje i više djece;
 • da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili invalida domovinskog rata;
 • da je kandidat dijete bez oba roditelja;
 • da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja ili stopostotnog invalida Domovinskog rata;
 • da je kandidat invalid;
 • da je kandidat dijete nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja;
 •  izjava o broju članova kućanstva; o prosjeku prihoda po članu kućanstva za proteklu kalendarsku godinu( iz Porezne uprave);

i) dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
j) original potvrdu iz MUP-a o prebivalištu,
k) životopis.

8. Ugovor o stipendiranju sklapa se za razdoblje jedne školske, odnosno akademske godine.
9. Natječaj za učenike traje do 21. listopada 2011., a za studente do 31. listopada 2011. godine.

10. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:

Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za stipendiju Grada Osijeka”.

Molbe se dostavljaju na obrascima koji se nalaze na službenoj web stranici Grada Osijeka www.osijek.hr ili se mogu dobiti u Gradu Osijeku, Kuhačeva 9, soba broj 5 (pisarnica)

11. Liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na
oglasnoj ploči Grada Osijeka u Kuhačevoj 9 i na službenim stranicama
Grada Osijeka (www. osijek.hr) najkasnije 15 dana nakon isteka roka za
Podnošenje molbi.

12. Molbe koje ne sadrže svu potrebitu dokumentaciju i koje nisu pravovremene
neće se uzimati u obzir.
13. Priloženi dokumenti neće se po završetku natjecanja vratiti kandidatu.
 

 

Materijali

Prijavnica (30 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Osijeka (2009)
Stipendije Grada Osijeka (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu