Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Karlovačke županije

Baza natječaja

Stipendije Karlovačke županije

Rok za prijavu: 12.11.2011.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Razina studija: preddiplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2011./2012.

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Određuje se u školskoj godini 2011./2012. dodijeliti ukupno 15 stipendija učenicima i to: 

 • daroviti učenici 5 stipendija 
 • učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja 5 stipendija 
 • učenici slabijeg socijalnog stanja 5 stipendija 

Određuje se u akademskoj godini 2011./2012. dodijeliti ukupno 25 stipendija studentima i to: 

 • daroviti studenti - 10 stipendija
 • studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja - 10 stipendija
 • studenti slabijeg socijalnog stanja - 5 stipendija 

Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2011./2012.
iznosi kako slijedi:

 • učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno 
 • studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno 

Stipendije se isplaćuju mjesečno tijekom školske / akademske godine i to za učenike počev od 1.
rujna do 30. lipnja, a za studente od 1. listopada do 31. srpnja.

2. DEFICITARNA ZANIMANJA
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima za školsku godinu 2011./2012.
kako slijedi:
zidar, keramičar - oblagač, bravar, limar, strojobravar, autolakirer, tehničar za mehatroniku, elektroinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, tapetar, stolar, pekar, mesar 

Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 

2011./2012. kako slijedi:
mag. ing. građevinarstva, mag. ing. arhitekture i urbanizma, mag. ing. informatike /računarstva, mag. ing. strojarstva, mag. ing. elektrotehnike i informacijske tehnologije mag. pedagogije/logopedije, mag. educ. hrvatskog jezika i književnosti, mag. educ. engleskog jezika i književnosti, mag. educ. njemačkog jezika i književnosti, mag. educ. francuskog jezika i književnosti, mag. educ. geografije, mag. educ. povijesti, mag. educ.
informatike, mag. educ. matematike, mag. educ. kemije i biologije doktor medicine, doktor stomatologije (ortodont)

3. OPĆI UVJETI

3.1. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije 
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine 
 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija 
 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja 
 • da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30. 09. 2011. godine

3.2. DAROVITI UČENICI I STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije 
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija

3.3. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije 
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine 
 • a su redoviti učenici srednje škole, odnosno redoviti studenti 
 • kandidati koji se prijavljuju za stipendiranje po osnovi deficitarnosti zanimanja mogu biti učenici prvog razreda srednje škole odnosno studenti prve godine studija 

Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu, (ministarstvo, grad,
općina i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije od strane Karlovačke županije za
školsku/akademsku godinu 2011./2012.

4. POSEBNI UVJETI

4. 1. DAROVITI UČENICI I STUDENTI

 • učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,50
 • studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 4,30

4. 2. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,30
 • studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50, a studenti prve godine studija najmanje 4,50 za zadnji završni razred srednje škole 3

4. 3. UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA

 • učenici - da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,50
 • studenti - da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50

5. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

1. Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih
značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu. Kriteriji na temelju kojih
se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta 
 • razred / godina školovanja 
 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog 
 • top 10 studenti 
 • natjecanja, nagrade, priznanja 

2. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se
školuju za deficitarna zanimanja i učenicima i studentima slabijeg socijalnog stanja jesu:

 • opći uspjeh 
 • razred / godina školovanja 
 • deficitarnost zanimanja 
 • materijalni status 
 • socijalni status 
 • zdravstveni status 
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu 

6. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

6.1. Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do petka 12. studenoga 2011. godine, na adresu:

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Vranyczanyeva br. 6. Karlovac (I kat - soba br.11)
s naznakom " NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA"

6.2. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u sjedištu Povjerenstva –
Vranyczanyeva br. 4 Karlovac, na porti, u sjedištima gradova i općina na području Županije, te na internet
stranicama Županije - www.kazup.hr

6.3. Uz zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju
se natječu:

A) DAROVITI UČENICI I STUDENTI:
1. Potvrda o prebivalištu kandidata
2. Rodni list (preslika)
3. Domovnica (preslika)
4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
5. Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2010./2011.
6. Dokaz o ranije završenom školovanju (potvrda od strane škole ) samo za učenike
7. Dokazi o prosječnoj ocjeni položenih ispita prethodne godine studija za studente koji se nalaze među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija (potvrda od strane matičnog visokog učilišta/fakulteta).
8. Dokazi o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na natjecanjima te objavljenim radovima za
posljednje dvije završene školske/akademske godine (preslika diplome, priznanja, pohvalnice…)

B) UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA, UČENICI I
STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:
1. Potvrda o prebivalištu kandidata
2. Rodni list (preslika)
3. Domovnica (preslika)
4. Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
5. Potvrda o redovnom školovanju za brata/ sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
6. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika), a studenti potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za PRETHODNU GODINU studija 2010./2011.(za studente prve godine koji se školuju za deficitarno zanimanje - prosjek ocjena završnog razreda srednje škole, a za učenike prvih razreda koji se školuju za deficitarna zanimanja svedodžba osmog razreda osnovne škole)
7. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (sastavni dio zahtjeva)
8. Potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. 01. do 30. 09. 2011. godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
9. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
10. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu
11. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija za teže kronične bolesti kandidata 70% i više invaliditeta, ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra) 80% i više invaliditeta
12. Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale, nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate ili nestale: izjava)
6.4. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vranyczanyeva 4, Karlovac, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja
6.5. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije temeljem kojeg će kandidati ostvariti stipendiju za razdoblje: učenici od 1. rujna do 30. lipnja, a studenti od 1. listopada do 31. srpnja

6.6. Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje na broj telefona 666 – 197, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati

6.7. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se putem pošte ili osobno u PISARNICU, Karlovačka županija, Vranyczanyeva 6 Karlovac (I kat – soba br. 11)

6.8. NEPOTPUNA DOKUMETACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA 

 

Materijali

Zahtjev (128 kb)
Izjava (90 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Karlovačke županije (2010)
Stipendije Karlovačke županije (2009)
Stipendije Karlovačke županije (2008)
Stipendije Karlovačke županije (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu