Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Crikvenice za socijalno ugrožene učenike i studente

Baza natječaja

Stipendije Grada Crikvenice za socijalno ugrožene učenike i studente

Rok za prijavu: 08.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Crikvenica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima srednjih škola
i studentima sa područja Grada Crikvenice
u školskoj godini 2011/2012.

Pravo pristupa natječaju imaju hrvatski državljani, s prebivalištem na području Grada Crikvenice, učenici srednjih škola i fakulteta svih smjerova,pod uvjetom, da prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna.

Osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima moraju se prijaviti na posebnom formularu:
"Prijava na natječaj za dodjelu stipendije nadarenom socijalno ugroženom učeniku ili studentu", koji će dobiti u Upravnom odjelu za javne potrebe, Ulica Kralja Tomislava 85, Crikvenica, soba 23.

Pristupnik natječaju treba priložiti:

  • dokaz o prebivalištu na području Grada Crikvenice za sve članove zajedničkog domaćinstva,
  • uvjerenje o upisu u školsku godinu 2011/2012.
  • preslike svjedodžbi za posljednje dvije školske godine, uz predočenje originala (za učenike),
  • preslike svjedodžbi posljednje dvije školske godine i mature , uz predočenje originala (za studente 1. godine),
  • prijepis ocjena s 1. godine fakulteta (za studente 2. godine),
  • prijepis ocjena s prethodne dvije godine fakulteta (za studenta 3, 4,5 i 6. godine),
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog kućanstva,
  • ispunjenu "Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije nadarenom socijalno ugroženom učeniku ili studentu."

Rok prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte u Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, soba 23.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijavu.

Stipendist i Grad Crikvenica zaključuju ugovor o međusubnim pravima i obvezama.

 

Materijali

Pravilnik (47 kb)
Prijava (45 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu