Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slunja

Baza natječaja

Stipendije Grada Slunja

Rok za prijavu: 18.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Slunj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Slunja

za akademsku godinu 2011./2012

1. U akademskoj godini 2011./2012. Grad Slunj dodijelit će ukupno 3 stipendije studentima u visini od 600,00 kn mjesečno i to:

 • daroviti studenti 1 stipendija
 • studenti slabijeg imovnog stanja 1 stipendija
 • studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja 1 stipendija

2. Opći uvjeti za dodjelu stipendija studentima su slijedeći:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Slunja
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da su redovni studenti druge ili viših godina studija na višem ili visokom učilištu na području Republike Hrvatske, a kandidati koji se prijavljuju na listu deficitarnih zanimanja studenti prve ili viših godina studija
 • da nisu ostvarili pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija studentima su:

A) Studenti slabijeg imovnog stanja

 • da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,00

Studentima slabijeg imovnog stanja smatraju se kandidati čiji prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.000,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju prijave za stipendiju.

B) Daroviti studenti

 • da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50
 • ukoliko se pojavi nedostatak kandidata darovitih studenata druge i viših godina studija, razmatrat će se prijave kandidata prve godine studija, ali na način da prosječna ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 4,00

Studentima koji se prijavljuju na listu prioriteta po osnovi darovitosti prosjek prihoda po članu domaćinstva ne može prelaziti 2.500,00 kn u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju prijave za stipendiju.

C) Studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja

 • da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,00, a ukoliko je riječ o studentima prve godine studija da prosjek ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 3,00

Studentima koji se prijavljuju na listu prioriteta po osnovi deficitarnosti zanimanja prosjek primanja po članu domaćinstva ne može prelaziti 2.500,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do kraja mjeseca koji prethodi podnošenju prijave za stipendiju.

Deficitarnim zanimanjem Gradonačelnik Grada Slunja utvrdilo je zanimanja za koja se obrazuju studenti na slijedećim sveučilišnim studijima:

 • građevinarstvo, arhitektura, strojarstvo, elektrotehnika, računarstvo
 • logopedija, hrvatski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, ruski jezik i književnost, francuski jezik i književnost, biologija, kemija, fizika, matematika, geografija, povijest, informatika, pedagogija
 • medicina

4. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 • potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
 • rodni listi (preslika)
 • domovnicu (preslika)
 • potvrdu fakulteta o upisu na redovno školovanje (smjer, godina)
 • ovjerenu presliku indeksa i potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena, a kod studenata prve godine studija koji se prijavljuju na listu prioriteta za deficitarna zanimanja te listu za darovite studente presliku svjedodžbe za posljednja dva razreda srednje škole
 • dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu prijave)
 • službenu potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 01. 01. 2011. do 31. 10. 2011., a za samostalne obrtnike i poljoprivrednike potvrdu Porezne uprave, a kandidati rastavljenih roditelja i potvrdu o alimentaciji
 • potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu ili statusu smrtno stradalog branitelja
 • rješenje o utvrđivanju invaliditeta (vojnog, civilnog ili radnog)
 • ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku i drugim odlukama nadležnih tijela.

5.Prijave se podnose na propisanom obrascu koje se može podići u Zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12 svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

6. Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja, tj. do 18. 11. 2011. na adresu:

Grad Slunj, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj, s naznakom "prijava za dodjelu stipendije".

7. Kandidati obvezno u prijavi moraju naznačiti za koju listu prioriteta se natječu.

8. Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

9. Pravo na dodjelu stipendije nemaju kandidati koji su stipendiju ili kredit stekli po drugoj osnovi.

10. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Grada u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

11. Sa odabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije.

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

UČENICIMA I STUDENTIMA

 

Materijali

Obraza za prijavu (51 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu