Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Bakra

Baza natječaja

Stipendije Grada Bakra

Rok za prijavu: 20.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Bakar
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2011./2012. g.

Objavljuje se natječaj za dodjelu stipendija učenicima gimnazija i srednjih škola te studentima sveučilišnih studija – preddiplomski i diplomski studij i studentima stručnih studija – stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, za školsku/akademsku godinu 2011./2012.g.

STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE GIMNAZIJA I SREDNJIH ŠKOLA
Na stipendiju imaju pravo redovni studenti po uvjetom da su:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Bakra, najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja molbe (prijave),
 • da nisu stariji od 27 godina,
 • da se redovno I. puta upisuju na iduću godinu studija,
 • da ostvare prosjek ocjena položenih ispita 4,00 ili više na prethodnoj godini studija, odnosno uspjeh od 3,00 ukoliko su djeca iz obitelji koji su korisnici socijalnog programa Grada Bakra
 • prednost za dobivanje stipendije imat će oni studenti koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u višu godinu studija postigli zapažene uspjehe.
 • Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 1. do 3. mjesta na županjskim, državnim i međunarodnim natjecanjima.
 • Zapaženim uspjehom studenta smatraju se i objavljeni radovi, te sudjelovanja u znanstvenim ili stručnim projektima.

Na stipendiju imaju pravo učenici gimnazija i srednjih škola pod uvjetom da su:

 • državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja molbe (prijave),
 • da se redovito upisuju u II. III. i IV. razred srednje škole,
 • da su u I., II. i III. razredu ostvarili uspjeh od 4,5 i više.
 • učenici čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, ostvaruju pravo na stipendiju za redovan upis u I., II., III i IV. razred srednje škole ukoliko su ostvarili uspjeh od 3,00 i više u prethodnoj godini školovanja,
 • prednost za dobivanje stipendije imat će oni učenici koji su na natjecanjima u znanju u godini koja prethodi upisu u II., III i IV. razred srednje škole postigli zapažene uspjehe.
 • Zapaženim uspjehom na natjecanjima smatra se sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i plasman kandidata za stipendiju od 1. do 3. mjesta na županjskim, državnim i međunarodnim natjecanjima. 

3. Na stipendiju imaju pravo studenti i učenicisljedećih deficitarnih zanimanja: studenti teologije – bogoslovi, gimnazijalci – sjemeništarci i studenti geodezije.

Kandidati za deficitarna zanimanja moraju ispuniti uvjete iz točke 1. i 2. ovog Natječaja, a dodatni bodovi biti će im dodijeljeni sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

 • uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana od dana objave poziva na natječaj,
 • uvjerenje o upisu u srednju, višu ili visoku školu,
 • dokaz o prosjeku ocjena ovjeren od tajništva fakulteta, kao i presliku indeksa studenta,
 • za učenike gimnazija i srednjih škola dokaz o prosjeku ocjena nakon završenog I., II, i III razreda srednje škole,
 • dokaz o postignutim uspjesima na natjecanjima u znanju u prethodnoj godini,
 • dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanju u znanstvenim ili stručnim projektima,
 • kandidati čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra prijavi prilažu i kopiju rješenja kojim im se priznaje socijalni status.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno u pisarnicu Grada Bakra ili poštom na adresu

Grada Bakra:, p.p.6 51222 Bakar, Ured gradonačelnika,

s naznakom: „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

Natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od objave u Novom listu (dan objave je 06. studeni 2011.g). Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik Grada Bakra.            

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Bakra (2010)
Stipendije Grada Bakra (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu