Početna stranica > Baza natječaja > Pomoć u školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji Grada Splita

Baza natječaja

Pomoć u školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji Grada Splita

Rok za prijavu: 01.12.2011.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji

Pomoć za školovanje koju dodjeljuje Grad Split namijenjena je učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji, a koji se školuju u Republici Hrvatskoj.

Za školsku/akademsku godinu 2011./2012. odobreno je 30 učeničkih i 50 studentskih pomoći. Visina pomoći za školovanje u školskoj/akademskoj godini 2011./2012. za korisnike koji su uspješno završili prethodnu godinu školovanja iznosi:
- za učenike srednjih škola koji se školuju
u Splitu……………………………………………………………… 600,00 kuna mjesečno
- za učenike srednjih škola koji se školuju izvan Splita u Republici Hrvatskoj i za studente koji se
školuju u Splitu……………………………………………………… 800,00 kuna mjesečno
- za studente koji se školuju izvan Splita
u Republici Hrvatskoj……………………………………………… 1000,00 kuna mjesečno

UVJETI NATJEČAJA
Pravo sudjelovanja u natječaju radi dobivanja pomoći za školovanje imaju učenici srednjih škola i redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj s područja grada Splita, a koji ispunjavaju ove uvjete:
- da sudionici natječaja i jedan od roditelja imaju prebivalište na području Grada Splita najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja natječaja,
- da su njihove obitelji korisnici pomoći od Centra za socijalnu skrb i to za:
a) učenike srednjih škola- da je njihova obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje
b) studente – da je njihova obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje, ili povremenih jednokratnih pomoći čija se primanja prema članovima kućanstva uklapaju u gradski cenzus, u skladu sa Pravilnikom o socijalnoj skrbi.
- da su uspješno završili prethodnu godinu školovanja,
- da su redovno upisani u tekuću školsku godinu.

Prijava na natječaj za dodjelu pomoći za školovanje podnosi se na adresu Grad Split- Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama, s naznakom “Prijava za dodjelu pomoći za školovanje”.
Prijava se upućuje preporučenom poštom, a može se i osobno predati Centralnoj pisarnici gradske uprave Grada Splita (Split, Obala kneza Branimira 17).
Prijava na natječaj može se podnijeti u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja.
POTREBNE ISPRAVE:
1. Domovnica
2. Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja (ne starije od 6 mjeseci)
3. Potvrda o redovnom upisu u školsku/akademsku 2011./2012. godinu
4. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom za prethodnu godinu školovanja
5. Izjava o ne primanju stipendije po drugoj osnovi
6. Dokaz o korištenju prava na pomoć za uzdržavanje ili prava na jednokratnu pomoć
7. Izjava o članovima obiteljskog kućanstva

Prijave dostavljene izvan roka ili bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku 30 (trideset) dana od dana zaključenja natječaja.

Objavljeno 17.11.2011.
 

 

Materijali

Izjava (15 kb)
Prijava - studenti (58 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu