Početna stranica > Baza natječaja > Stipendiranje učenika i studenata, i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija Grada Splita

Baza natječaja

Stipendiranje učenika i studenata, i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija Grada Splita

Rok za prijavu: 05.12.2011.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2011./2012.

Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20), redovnim studentima osobitog uspjeha u školovanju (80) i studentima poslijediplomskog studija (5).

VISINE STIPENDIJA:
- za učenike srednjih škola 600,00 kuna;
- za studente koji se školuju na visokim učilištima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
- za studente koji se školuju na visokim učilištima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
- za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

A. UČENICI

1. redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su tijekom dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo i treće mjesto na međunarodnom ili državnom natjecanju.

B. STUDENTI
1. redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji nisu stariji od 24 godine, a koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i zanimanja od interesa za Grad Split 4,00) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;

2. redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog i integriranog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija, koji nisu stariji od 24 godine a studenti dviju završnih godina od 28 godina i koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova, te koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija ostvarili težinski prosjek ocjena najmanje 4,00, (a studenti zanimanja od interesa za Grad Split 3,50).

- C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

1. prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija
najmanje 4,50;
2. preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:
1. Domovnica;
2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave obavijesti u
“Slobodnoj Dalmaciji”, za podnositelja prijave i jednog roditelja, (za poslijediplomski studij - uvjerenje samo za podnositelja prijave);
3. Vlastoručno potpisana izjava učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi;
4. Potvrdu srednje škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku/ akademsku godinu 2011./2012;
5. Za studente ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih
godina;
6. Za učenike srednjih škola ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda;
7. Za sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu
( prvo,drugo ili treće mjesto), tijekom prethodna dva razreda ( za učenike);
8. Potvrda fakulteta da se nalaze od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje rangiranih na listi u odnosu na
pravo upisa - za studente I. godine studija;
9. Za studente poslijediplomskih studija ovjereni prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog
integriranog te poslijediplomskog studija i preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Dokumenti pod rednim brojem 1, 6 i 7 mogu biti preslici uz predočenje originala prilikom predaje
dokumentacije.

Učenici, studenti i studenti poslijediplomskih studija (A., B. i C.) prijavu s potrebnom dokumentacijom podnose Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti, a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.
Prijave na Natječaj dostavljaju se isključivo na obrascu prijave, koji se nalazi u prilogu Natječaja. Obrazac prijave može se dobiti i prilikom osobne predaje dokumentacije Centralnoj pisarnici Gradske uprave.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči Službe za prosvjetu i tehničku kulturu i na web stranici Grada Splita www.split.hr. najkasnije u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefone broj 310-482 i 310-106 ili osobno u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, sobe broj 503 i 504 /V. kat.
 

 

Materijali

Prijava - učenici (62 kb)
Prijava - studenti (62 kb)
Prijava - postdipl (60 kb)
Izjava (15 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu