Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Siska

Baza natječaja

Stipendije Grada Siska

Rok za prijavu: 15.12.2011.

Kontakt institucija: Grad Sisak
Razina studija: preddiplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska


I
Za akademsku godinu 2011/2012. dodijelit će se 20 (dvadeset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

II
Pravo prijave na natječaj imaju:

 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske
 • studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska
 • studenti koji imaju status redovnog studenta
 • studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.


III
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim web stranicama Grada Siska, www.sisak.hr.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • osobna iskaznica (preslika)
 • domovnica (preslika)
 • potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *
 • ovjerena preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija
 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave)
 • potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva *
 • dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
 • dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelje, i slično).

*Dokumentacija označena zvjezdicom ne smije biti starija od tri mjeseca.


IV
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči u Gradskoj vijećnici i na službenim web stranicama Grada Siska, najkasnije 30 (trideset) dana nakon objave Natječaja.
Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu:


GRAD SISAK
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Rimska 26
44000 Sisak.


Razmatrat će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom dokumentacijom, koje sadrže sve elemente propisane natječajem. 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Siska (2010)
Stipendije Grada Siska (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu