Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Iloka

Baza natječaja

Stipendije Grada Iloka

Rok za prijavu: 20.12.2011.

Kontakt institucija: Grad Ilok
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka
za akademsku godinu 2011./2012.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • redovito upisani studenti II, III, IV. ili V. godine studija u akademsku 20011./2012. godinu
 • studenti koji imaju prebivalište na području Grada Iloka
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora
 • studenti koji tijekom školovanja nisu ponavljali godinu.

Stipendist Grada Iloka je dužan, po završetku fakulteta, godinu dana raditi na području Iloka.

2. Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:

 • deficitarnost zanimanja,
 • prosjek ocjena.

Pomoćna mjerila za dodjelu stipendija su:

 • djeca poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • invalidi i djeca invalida iz Domovinskog rata,
 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva.

3. Deficitarna zanimanja su:

 • profesor engleskog jezika,
 • profesor njemačkog jezika,
 • profesor matematike i informatike,
 • profesor fizike,
 • profesor zemljopisa,
 • profesor glazbene kulture,
 • profesor likovne kulture,
 • liječnik,
 • stomatolog,
 • odgajatelj.

4. Broj stipendija i visina iznosa:

 • 4 studentske stipendije u iznosu od 5.000,00 kn.

5. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u "Večernjem listu".
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni 15 dana nakon zatvaranja natječaja.

6. Uz prijavu, studenti su dužni priložiti:

 • zamolbu,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu ( domovnice),
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik uvjerenja o redovitom upisu na fakultetu u Republici Hrvatskoj za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena,
 • izvornik potvrde za pomoćna mjerila (npr. potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Minostarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja, kojom će se dokazati dohodak po članu domaćinstva, potvrda Hrv. zavoda za mirovinsko osiguranje, rješenje Centra za socijalnu skrb, potvrda Zavoda za zapošljavanje, dokaz da je invalid ili dijete invalida ili branitelja te poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja i sl.),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: Grad Ilok - Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom «NE OTVARAJ - Za natječaj za dodjelu stipendija»
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu