Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Splita

Baza natječaja

Stipendije grada Splita

Rok za prijavu: 22.11.2005.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

REPUBLIKA HRVATSKA ; SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT ; GRADSKO POGLAVARSTVO

RASPISUJE NATJEČAJ


za stipendiranje učenika i studenata
u školskoj godini 2005./2006.


Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20) i redovnim studentima osobitog uspjeha u školovanju (80), studentima poslijediplomskog studija (5) te učenicima (5) i studentima (5) - aktualnim vrhunskim sportašima.

VISINE STIPENDIJA:
- za učenike srednjih škola 400,00 kuna;
- za studente koji se školuju na visokim učilištima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 600,00 kuna;
- za studente koji se školuju na visokim učilištima izvan Splita u Republike Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 800,00 kuna;
- za studente poslijediplomskog studija iznos će se odrediti uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

- A. učenici
1. redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80 (kod umjetničkih zvanja 4,00) i osvojili 1. - 3. mjesto na državnom, županijskom ili gradskom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Zavoda za školstvo Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

- B. studenti
-1.redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,80 ( kod umjetničkih zvanja 4,00 ) i nalaze se ili na 1. - 5. mjestu na listi redosljeda prvenstva po provedenom razredbenom ispitu ili među 10% najbolje plasiranih (od ukupnog broja prijavljenih) kandidata;
-2.redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine dodiplomskih studija koji su od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija postigli prosjek ocjena najmanje 4,00.

Pravo na stipendiju Grada Splitu mogu ostvariti i redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine dodiplomskih studija ukoliko su se opredjelili za deficitarno zanimanje za kojim Grad ima izraženu potrebu, a koji su u prethodnim godinama studija ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,50.

- C. studenti poslijediplomskog studija
- prosjek svih ocjena na dodiplomskom studiju najmanje 4,5 i preporuke dvaju sveučilišnih profesora


- D. aktualni vrhunski sportaši - učenici i studenti
- aktualni član splitskog sportskog kluba i član nacionalne selekcije u svojoj kategoriji u olimpijskom sportu, a za učenike još i prosjek ocjena u dva zadnja razreda najmanje 4,00

Svi sudionici natječaja (osim kandidata pod D) kao i njihovi roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Splita najmanje zadnjih pet (5) godina prije objavljivanja natječaja.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i učenici i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.

Ukoliko se po raspisanom natječaju za pojedinu grupu područja studija prijavi manje kandidata od broja stipendija koje se odobravaju za odnosno područje studija, Gradsko poglavarstvo može odobriti više stipendija studentima drugih studijskih grupa.
Ukoliko se prijavi više kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete od broja stipendija za odnosno područje studija odnosno studijsku grupu, kriterij eliminacije bit će prosjek ocjena.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
1. Zamolbu;
2. Domovnicu;.
3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja zadnjih pet godina;
4. Izjavu učenika odnosno studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi;
5. Potvrdu srednje škole odnosno visokog učilišta o redovnom upisu u školsku godinu 2005./2006.;
6. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina;
7. Za sudionike državnih, županijskih, gradskih ili međunarodnih natjecanja diplomu o postignutom
uspjehu (prvo, drugo i treće mjesto);
8. Potvrda fakulteta o mjestu na listi redosljeda prvenstva po provedenom razredbenom postupku s
naznakom boja pristupnika i broja upisanih studenata (za studente I. godine studija);
9. Potvrda kluba i nacionalnog sportskog saveza (za istaknute sportaše)
10.Preporuke dvaju sveučilišnih profesora (za poslijediplomski studij)

Grad zadržava pravo uvida u original index radi ocjene uspješnosti u tijeku postupka dodjele stipendija.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 10 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.

Za sve potrebne informacije kandidati se mogu obratiti na brojeve telefona 310-482 i 310-106.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obavješteni u roku od 40 dana od dana zaključenja natječaja putem oglasne ploče Službe za prosvjetu i tehničku kulturu, Obala kneza Branimira 17 te na web stranici www.split.hr

 

Materijali

Obrazac natječaja (41 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu