Početna stranica > Baza natječaja > Jean Monnet Summer School in Rijeka 'International Environment and the European Integration'

Baza natječaja

Jean Monnet Summer School in Rijeka 'International Environment and the European Integration'

Rok za prijavu: 09.06.2012.

Kontakt institucija: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Razina studija: nije definirano
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, katedra Jean Monnet europskih integracija, od 2. do 14. srpnja 2012. godine organizira VIII. Ljetnu školu «Međunarodno okruženje i europske integracije» u Rijeci.

Cilj Ljetne škole je upoznati studente ekonomskih, pravnih i ostalih studija s osnovama gospodarskog procesa integriranja u Europi, s osvrtom na Hrvatsku i zemlje jugoistočne Europe, te im predočiti prednosti i izazove procesa gospodarskog integriranja na području svakodnevnog života.

U radu Škole, predviđena je suradnja s lokalnom zajednicom, uspješnim hrvatskim poduzećima te domaćim i međunarodnim institucijama. Predavanja će održati predavači s hrvatskih i europskih sveučilišta i drugih institucija.

Okvirne teme:

 • Hrvatsko gospodarstvo i perspektive integracije u EU
  • Hrvatski put u EU
  • Hrvatsko gospodarstvo: kratki pregled
  • Pravni i institucionalni aspekti europskih integracija
  • Otvorena pitanja u procesu pregovora Hrvatske s Europskom Unijom
 •  Odabrane politike EU i širi učinci
  • Gospodarske prilagodbe u Ekonomskoj i monetarnoj uniji (EMU)
  • Politika oporezivanja u EU
  • Trgovinska politika u EU
  • Razvoj jedinstvenog europskog tržišta
 •  EU i zemlje srednje i istočne Europe
  • Položaj Hrvatske u jugoistočnoj Europi: trgovina i investicije
  • Konvergencija, tranzicija i EU
  • Direktne inozemne investicije i ekonomski razvoj
  • EU: iskustva Mađarske


Ljetna škola organizirati će se u cijelosti na engleskom jeziku. Predavanja će se održavati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Rijeci uz trodnevni posjet Sveučilištu "Vitez" u Travniku, Bosna i Hercegovina, a sudionicima će biti dodijeljeno 6 ECTS kredita. Broj sudionika je ograničen. U slučaju većeg odaziva od predviđenog broja mjesta, pristupiti će se selekciji kandidata. Za polaznike Škole osiguran je smještaj i bogat popratni program, koji uključuje posjete hrvatskim tvrtkama, upoznavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti sjeverozapadne Hrvatske, te ostalih sadržaja zabavnog karaktera.

Nudi se određen broj djelomičnih i potpunih stipendija.
Za dodatne informacije konzultirajte info-brošuru, web stranicu Škole ili kontakte:


University of Rijeka
Faculty of Economics
EFRI Summer School 2012
Ivana Filipovica 4, 51000 Rijeka, Croatia
Phone: ++385 51 355 111; ++385 51 355 119
Fax: ++385 51 212 268
E-mail: efri-summerschool@efri.hr
http://www.efri.uniri.hr/english/prikaz.asp?txt_id=3113

 

Materijali

Brošura (720 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Ljetna škola \'Međunarodno okruženje i europske integracije\' (2007)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu