Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Pule

Baza natječaja

Stipendije Grada Pule

Rok za prijavu: 14.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Pula
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Pule

1. Grad Pula, temeljem Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule, Klase: 602-01/11-01/27, urbroja: 2168/01-05-02-0361-11-2 od 26. listopada 2011., u akademskoj godini 2012/2013.,

dodjeljuje stipendije redovitim studentima.

2. Stipendije se dodjeljuju za jednu akademsku godinu i ne odobravaju se za vrijeme apsolventskog staža.

3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju ima student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području Grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
za studente prve godine

najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studiju za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem

za studente druge i treće godine

najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini studija,najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.

Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin RH koji ima prebivalište na području Grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

najmanje 4,0 na prethodnoj godini studija i
najmanje 3,5 na prethodnoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.

Prosjek ocjena prethodne akademske godine studija izračunava se na način da se zbroj ocjena podijeli sa brojem položenih predmeta u toj akademskoj godini.

Deficitarna zvanja jesu ona koja se stječu na stručnom studiju strojarstva i elektrotehnike i sveučilišnim studijima medicine-zvanje liječnik, računarstva, elektrotehnike, geodezije, građevinarstva, matematike, geografije, fizike, kemije, informatike i engleskog jezika i književnosti.

4. Zahtjevu se prilaže:
4.1. uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6mjeseci),
4.2.preslik domovnice
4.3.uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini 2011/2012.
4.4.preslike svjedodžbe za svaku godinu obrazovanja za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente druge i treće godine prediplomskih studija i studente diplomskih studija.
4.5.diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj godini studija sa natjecanja državnog ili međudržavnog značaja iz područja znanja, umjetnosti i sporta, odnosno potvrda o publiciranim radovima.

5. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Pisarnici Grada Pule, Stara Tržnica 1, 52100 Pula ili na internet stranici Grada Pule www.pula.hr natječaji. Zahtjev se predaje poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Pula, Sergijevaca 2, ili neposredno predajom u Pisarnici Grada Pule do 14. studenog 2012. godine.

6. Bodovanje i rangiranje pristupnika sukladno Kriterijima za izbor korisnika stipendija Grada Pule obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

7. Prijedlog Liste za dodjelu stipendija objavit će se dana 10. prosinca 2012.godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule. Podnositelji zahtjeva imaju pravo dostaviti Prigovor u roku od pet dana od dana objave Prijedloga liste Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjeku za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.

8. Zahtjevi predani nakon roka za predaju i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.Pravilnik za dodjelu stipendija Grada Pule, Kriteriji za dodjelu stipendija, Obrazac za prijavu i ovaj Natječaj objavljeni su na web stranicama Grada Pule

.

 

Materijali

Zahtjev (28 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Pule (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu