Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Donja Stubica

Baza natječaja

Stipendije Grada Donja Stubica

Rok za prijavu: 12.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Donja Stubica
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za odobravanje učeničkih i studentskih
stipendija i kredita u šk. / akad. g. 2012/2013.


1. Pozivaju se svi zainteresirani učenici srednjih škola i studenti, čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području grada Donja Stubica, a državljani su Republike Hrvatske, da dostave zahtjev i dokumentaciju za odobrenje stipendija ili kredita u šk. / akad. godini 2012/2013.

2. Natječaj se objavljuje za:

 • 15 studentskih stipendija i 3 studentska kredita
 • 20 učeničkih stipendija i 3 učenička kredita

3. Stipendije se odobravaju za šk.-akad. godinu 2012/2013., a krediti do završetka školovanja na školi/fakultetu za koji je kredit odobren.

4. Prednost za dobivanje stipendija i kredita imaju deficitarna zanimanja.

5. Po posebnoj listi utvrđena su kao deficitarna sljedeća zanimanja:

 • za učenike: tokar,strojobravar,bravar,elektroinstalater,tehničar za mehatroniku,zidar i konobar
 • za studente: anglistika, germanistika, matematika, medicina, strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika i kineziologija.

6. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, soba 41. Zahtjev treba biti određen, da li se podnosi za stipendiju ili kredit. Učenici i studenti koji imaju prosjek ocjena manji od 3,0 ne mogu se natjecati za kredit.

7. Zahtjevu treba priložiti:

 • fotokopiju domovnice uz predočenje originala
 • potvrdu škole-fakulteta o upisu na redovno školovanje
 • fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja uz predočenje originala, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
 • izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela)
 • potvrde o isplati plaće, odnosno fotokopiju odrezaka za isplatu mirovina, naknadi za nezaposlene i sl., za zadnja tri mjeseca.
 • dokaze o sudjelovanju na natjecanjima i dobivenim nagradama
 • ostalu dokumentaciju kojom podnositelj može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji/kućanstva (samohrani roditelj, djeca s teškoćama u razvoju u obitelji/kućanstvu)
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili kredit po nekoj drugoj osnovi.
   

8. Sve potpune zahtjeve obraditi će posebna Komisija koju imenuje gradonačelnik. Na osnovu kriterija iz Pravilnika Komisija utvrđuje bodovne liste, na temelju kojih Jedinstveni upravni odjel donosi pojedinačna rješenja u roku od 20 dana po isteku natječaja o odobrenju ili neodobrenju stipendije ili kredita.
 

9. Natječaj je otvoren do 12.11.2012. godine, a u postupak rješavanja uzimati će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

10. Detalji natječaja nalaze se na web stranicama grada, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 049/286-141.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu