Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Karlovačke županije

Baza natječaja

Stipendije Karlovačke županije

Rok za prijavu: 09.11.2012.

Kontakt institucija: Karlovačka županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Karlovačke županije
za školsku / akademsku godinu 2012./2013.

Broj i visina stipendija

Određuje se u školskoj godini 2012./2013. dodijeliti ukupno 30 stipendija učenicima i to:

 • daroviti učenici 10 stipendija
 • učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja 10 stipendija
 • učenici slabijeg socijalnog stanja 10 stipendija

Određuje se u akademskoj godini 2012./2013. dodijeliti ukupno 35 stipendija studentima i to:

 • daroviti studenti 11 stipendija
 • studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja 12 stipendija
 • studenti slabijeg socijalnog stanja 12 stipendija.

Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2012./2013. iznosi kako slijedi:

 • učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
 • studentima u iznosu od 700,00 kuna mjesečno.

Stipendije se isplaćuju mjesečno tijekom školske / akademske godine i to za učenike počev od 1. rujna do 30. lipnja, a za studente od 1. listopada do 31. srpnja.

Opći uvjeti

UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija
 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja
 • da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno za razdoblje od 01.01. do 30. 09. 2012. godine

DAROVITI UČENICI I STUDENTI:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole, odnosno redoviti studenti najmanje druge godine studija

3.3. UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije
 • učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 24 godine
 • da su redoviti učenici srednje škole, odnosno redoviti studenti
 • kandidati koji se prijavljuju za stipendiranje po osnovi deficitarnosti zanimanja mogu biti učenici prvog razreda srednje škole odnosno studenti prve godine studija

Kriteriji za dodjelu stipendija

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i športu. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta,
 • razred / godina školovanja,
 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog
 • top 10 studenti (studenti koji se nalaze među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija), natjecanja, nagrade, priznanja

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenicima i studentima slabijeg socijalnog stanja jesu:

 • opći uspjeh
 • razred / godina školovanja
 • deficitarnost zanimanja
 • materijalni status
 • socijalni status
 • zdravstveni status
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku od 15 dana od dana objave, a zaključno s datumom 9. studenoga 2012. godine, na adresu:
 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima
Vranyczanyeva br. 6. Karlovac (I kat - soba br.11)
s naznakom " NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA"

Detalji natječaja i obrasci za prijavu nalaze se u privitku.

Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti u Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje na broj telefona 666 – 197, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati ili pogledati web stranice županije.

 

Materijali

Tekst natječaja (166 kb)
Obrazac zahtjeva (90 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Karlovačke županije (2011)
Stipendije Karlovačke županije (2010)
Stipendije Karlovačke županije (2009)
Stipendije Karlovačke županije (2008)
Stipendije Karlovačke županije (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu