Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Varaždinske Toplice

Baza natječaja

Stipendije Grada Varaždinske Toplice

Rok za prijavu: 21.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Varaždinske Toplice
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
za školsku / akademsku godinu 2012/2013.
 


Gradonačelnik Grada Varaždinskih Toplica odobrava u školskoj / akademskoj godini 2012/2013. sljedeći broj stipendija:

 • 3 stipendije za nadarene učenike,
 • 3 stipendije za učenike po osnovi socijalno-ekonomskog statusa,
 • 5 stipendija za nadarene studente,
 • 5 stipendija za studente po osnovi socijalno-ekonomskog statusa

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 300,00 kuna, a za studente 600,00 kuna.
Stipendija se dodjeljuje za školsku odnosno akademsku godinu 2012/13., za učenike računajući od 1. rujna do 30. lipnja, a za studente od 1. listopada do 31. srpnja.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja,
 • da nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koji imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjela i korištenja stipendije Grada Varaždinskih Toplica
 • da imaju status redovitog učenika ili studenta koji su tijekom školovanja, odnosno studiranja ostvarili sljedeće uspjehe:
 • a) redoviti učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole i redoviti studenti prve godine studija, čiji je prosjek ocjena iz prethodna dva završena razreda srednje škole najmanje 4,50,
 • b) redoviti studenti od druge godine nadalje:
 • na drugoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završene prve godine studija najmanje 4,30
 • na trećoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završene dvije godine studija najmanje 4,10
 • na četvrtoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri godine studija najmanje 3,90
 • na petoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završene četiri godine studija najmanje 3,70
 • na šestoj godini ako im je prosjek ocjena prethodno završenih pet godina studija najmanje 3,50.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • obrazac prijave na natječaj za dodjelu stipendije (koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada),
 • uvjerenje o prebivalištu izdano od Policijske postaje Novi Marof,
 • presliku domovnice,
 • potvrdu škole odnosno fakulteta o redovitom upisu u školsku, odnosno akademsku godinu 2012/13.
 • presliku svjedodžbi za posljednja dva završena razreda srednje škole (za učenike srednjih škola i studente prve godine studija),
 • prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i nadalje),
 • dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, te sudjelovanju u istraživačkim projektima (za učenike i studente prve godine studija),
 • dokaze o dobivenim rektorovim i dekanovim nagradama, o objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima, te sudjelovanju u istraživačkim projektima (za studente od druge godine studija i dalje),
 • izjavu učenika ili studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada),
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Narodnih novina).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u tisku.
Prijave za dodjelu stipendija s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

«ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA», na adresu:

Grad Varaždinske Toplice, Maršala Tita 4, 42 223 Varaždinske Toplice.

Detalji natječaja i obrasci za prijavu nalaze se na službenim internetskim stranicama grada .

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu