Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vinkovaca

Baza natječaja

Stipendije Grada Vinkovaca

Rok za prijavu: 19.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Vinkovci
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za stipendiju Grada Vinkovaca za akademsku godinu 2012/2013.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • studenti upisani na Sveučilišni studij ili Akademiju,
 • studenti redovno upisani u drugu godinu studija i više u akademskoj 2012/2013. godini,
 • studenti koji imaju neprekidno prebivalište na području grada Vinkovaca u posljednje četiri godine prije podnošenja Zahtjeva za dodjelu stipendije,
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • studenti upisanu u drugu, treću, četvrtu godinu i apsolventi koji imaju minimalni prosjek ocjena 3,50,
 • studenti koji do trenutka podnošenja zahtjeva nisu stariji od 25 godina.

Osnovna mjerila za dodjelu stipendije:

 • prosjek ocjena,
 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva,
 • deficitarnost zanimanja/zvanja,
 • darovitost.

Deficitarna zvanja/zanimanja/studiji:

Doktor medicine, Doktor dentalne medicine (stomatologije), Magistar farmacije, Doktor veterinarske medicine, Magistar inženjer građevinarstva, Magistar inženjer arhitekture, Magistar inženjer elektrotehnike , Magistar inženjer računarstva, Magistar inženjerinformacijske tehnologije, Magistar strojarskog inženjerstva, Magistar inženjer geodezije , Magistar pedagogije , Edukacijsko – rehabilitacijski studij, Magistar socijalnog rada, Magistri edukacije (nastavnički smjerovi):

 • engleskog jezika
 • njemačkoga jezika
 • latinskog jezika
 • matematike
 • informatike
 • povijesti
 • zemljopisa
 • fizike
 • biologije
 • likovne kulture
 • Magistar glazbene kulture, glazbene pedagogije
 • Studiji:klavira, gitare
 • Magistar kineziologije u edukaciji

 

Zahtjevu za stipendiju podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik uvjerenja/potvrde o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu,
 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • preslik svihstranica indeksa,
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu,
 • preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta da nema odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta (na obrascu),
 • vlastoručno potpisana izjava studenta o članovima zajedničkog kućanstva (na obrascu) ,
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i sebe kao podnositelja,
 • preslika Rješenja HZMO o utvrđenom stupnju invaliditeta,
 • rješenja ili potvrde:
 • da kandidata uzdržava samohrani roditelj ,
 • da je kandidat iz obitelji s troje ili više djece (preslike rodnih listova djece),
 • da je kandidat dijete bez oba roditelja,
 • da je kandidat iz obitelji s dva ili više studenta.

 

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Grad Vinkovci dodjeljuje ukupno 40 stipendija.

Mjesečni je iznos stipendije 700,00 kn. Stipendija se isplaćuje u 10 jednakih mjesečnih obroka počevši od mjeseca siječnja do zaključno mjeseca listopada.

Svi će kandidati biti pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja.


Obrazac Zahtjeva i Pravilnik o dodjeli stipendija grada Vinkovaca, može se podići u Upravnom odjelu društvenih djelatnosti, Vinkovci, Kralja Zvonimira 1, ili preuzeti s web adrese Grada Vinkovaca.

 

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za natječaj za dodjelu stipendije Grada Vinkovaca za školsku godinu 2012/2013. treba dostaviti najkasnije do 19.studenog.2012. godine na adresu:

Grad Vinkovci

Upravni odjel društvenih djelatnosti

Kralja Zvonimira 1

32 100 Vinkovci

s naznakom:

"Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Vinkovaca".

 

Materijali

Pravilnik natječaja (213 kb)
Obrazac za prijavu (72 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Vinkovaca (2010)
Stipendije Grada Vinkovaca (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu