Početna stranica > Baza natječaja > Stipendiranje učenika i studenata, i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija Grada Splita

Baza natječaja

Stipendiranje učenika i studenata, i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija Grada Splita

Rok za prijavu: 02.12.2012.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za stipendiranje učenika i studenata i za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija u školskoj godini 2012./2013.


Stipendije dodjeljuje Grad Split, a namijenjene su srednjoškolskim učenicima (20), redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog studija osobitog uspjeha u školovanju (80) i studentima poslijediplomskog studija (5).

VISINE STIPENDIJA:
 

 • za srednjoškolske učenike 600,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima u Splitu, kao i za studente koji se školuju izvan Splita, a te studijske grupe postoje i u Splitu 800,00 kuna;
 • za studente koji se školuju na visokim učilištima izvan Splita u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske 1.000,00 kuna;
 • za studente poslijediplomskog studija iznos naknade dijela troškova školarine odrediti će se uvažavajući stvarne troškove studija i proračunske mogućnosti.

UVJETI NATJEČAJA:

A. UČENICI

 • redoviti srednjoškolski učenici koji su u dva prethodna razreda ostvarili prosječnu ocjenu najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja (a kod umjetničkih zvanja 4,00) i koji su tijekom dva prethodna razreda osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na županijskom ili državnom natjecanju iz discipline vezane za nastavni plan i program utvrđen od strane Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske, a kod umjetničkih zvanja prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnom ili državnom natjecanju.


B. STUDENTI
 

 • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine i studenti prve godine integriranog studija koji nisu stariji od 24 godine, a koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja ( kod umjetničkih i zanimanja od interesa za Grad Split 4,00) i nalaze se od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih kandidata na konačnoj listi upisanih studenata;
 • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija (studenti dviju završnih godina studija koji nisu stariji od 28 godina), a koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova, i koji su od položenih ispita na svim prethodnim godinama studija ostvarili težinski prosjek ocjena najmanje 4,00, (a studenti zanimanja od interesa za grad Split 3,50).


C. STUDENTI POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA

 • prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog, integriranog te poslijediplomskog studija najmanje 4,50;
 • preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz Prijavu na natječaj za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

 • Domovnica;
 • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci, za zadnje 3 godine od dana objave natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”, za podnositelja prijave i jednog roditelja ( za poslijediplomski studij – uvjerenje samo za podnositelja prijave);
 • Vlastoručno potpisana izjava da ne prima stipendiju po drugoj osnovi;
 • Potvrdu srednje škole odnosno visokoškolske ustanove o redovnom upisu u školsku/akademsku 2012./2013 godinu;
 • Za srednjoškolske učenike ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda;
 • Za srednjoškolske učenike - sudionike međunarodnih, državnih ili županijskih natjecanja diplomu o postignutom uspjehu ( prvo,drugo ili treće mjesto), tijekom prethodna dva razreda;
 • Za studente I. godine preddiplomskog studija ovjereni prijepis ocjena prethodna dva razreda srednje škole;
 • Za studente I. godine preddiplomskog studija potvrda visokoškolske ustanove da se nalaze od 1.-5. mjesta, ili među 10% najbolje plasiranih na konačnoj listi upisanih studenata;
 • Za studente II., III. i IV. godine predddiplomskog studija i studente I. godine diplomskog studija ovjereni prijepis s izračunatim težinskim prosjekom ocjena položenih ispita na svim prethodnim godinama studija i ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini;
 • Za studente II. godine diplomskog studija ovjereni prijepis s izračunatim težinskim prosjekom ocjena položenih ispita na I. godini godini studija i ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini;
 • Za studente poslijediplomskih studija ovjereni prosjek svih ocjena tijekom preddiplomskog, diplomskog,integriranog te poslijediplomskog studija i preporuke dvaju sveučilišnih profesora.

Domovnica i diplome o postignutom uspjehu na natjecanjima za učenike srednjih škola mogu biti preslici uz predočenje originala prilikom predaje dokumentacije.

Učenici i studenti preddiplomskog i diplomskog studija, te studenti poslijediplomskih studija prijavu s potrebnom dokumentacijom podnose Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita putem Centralne pisarnice Gradske uprave Grada Splita, Split, Obala kneza Branimira 17, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom listu "Slobodna Dalmacija", a studenti poslijediplomskog studija u roku od 30 dana.
 

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu prijave koji se nalazi u prilogu Natječaja objavljenog na web stranici Grada, www.split.hr, a može se dobiti i prilikom predaje dokumentacije Centralnoj pisarnici Gradske uprave.
 

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija bit će objavljen na oglasnoj ploči Službe za prosvjetu i tehničku kulturu i na web stranici Grada Splita www.split.hr. u roku od 40 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom na telefone broj 310-482 i 310-415 ili osobno u Službi za prosvjetu i tehničku kulturu Grada Splita, V. kat /sobe 503 i 504.

 

Materijali

Prijava za učenike (96 kb)
Prijava za studente (96 kb)
Prijava za naknadu školarine studentima poslijediplomskog studija (94 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendiranje učenika i studenata, i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija Grada Splita (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu