Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Siska

Baza natječaja

Stipendije Grada Siska

Rok za prijavu: 29.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Sisak
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska

 

I
Za akademsku godinu 2012/2013. dodijelit će se 20 (dvadeset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

II
Pravo prijave na natječaj imaju:

 • studenti koji su državljani Republike Hrvatske
 • studenti sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska
 • studenti koji imaju status redovnog studenta
 • studenti koji ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

 

III
Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na službenim web stranicama Grada Siska, (među dokumentima u privitku ovog teksta)

Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • osobna iskaznica (preslika)
 • domovnica (preslika)
 • potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *
 • ovjerena preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ECTS bodova prethodne godine studija
 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva (na obrascu Prijave)
 • potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstava za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
 • uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi (ukoliko postoje)
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva *
 • dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
 • dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, rodni listovi za braću i sestre predškolske dobi, odnosno učeničke i studentske potvrde za braću i sestre, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelje, i slično).

*Dokumentacija označena zvjezdicom ne smije biti starija od tri mjeseca.

 

IV
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista kandidata objavit će se na oglasnoj ploči u Gradskoj vijećnici i na službenim web stranicama Grada Siska, najkasnije 60 (šezdeset) dana nakon objave Natječaja.

Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu:

 

GRAD SISAK

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Rimska 26

44000 Sisak.

 

Razmatrat će se samo potpuni prijavni obrasci s kompletnom navedenom dokumentacijom, koji sadrže sve elemente propisane natječajem.

 

Materijali

Uvjeti (87 kb)
Prijava (61 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Siska (2011)
Stipendije Grada Siska (2010)
Stipendije Grada Siska (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu