Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Duge Rese

Baza natječaja

Stipendije Grada Duge Rese

Rok za prijavu: 18.01.2013.

Kontakt institucija: Grad Duga Resa
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Duge Rese
za akademsku godinu 2012./2013.

 

I
Grad Duga Resa dodijeliti će 6 stipendija studentima s prebivalištem na području Grada Duge Rese, u visini od 700,00 kn mjesečno, za deset mjeseci akademske godine 2012./2013., a u visini od 500,00 kn mjesečno za studente kojima je mjesto studiranja u Karlovcu.
II
Opći uvjeti za dodjelu stipendija studentima su sljedeći:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Duge Rese
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da su redovni studenti višeg ili visokog učilišta u Republici Hrvatskog izvan mjesta prebivališta
 • da ne koriste stipendiju ili kredit od neke druge pravne osobe ili po drugoj pravnoj osnovi
 • da je student prvi puta upisao godinu studija za koju traži stipendiju

III
Posebni uvjeti za dodjelu stipendija su:

 • uspjeh – prosjek ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole najmanje 3,5 za svaki razred posebno
 • socijalni status – prosjek prihoda po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 2.000,00 kn mjesečno za prethodnu godinu
 • sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu
 • posebne obiteljske prilike
 • deficitarnost zanimanja
 • sportaši

IV
Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti, stambene, prave i opće poslove te mjesnu samoupravu Grada Duge Rese, soba broj 51/II kat.
V
Prijavi za dodjelu stipendija se prilažu sljedeći dokumenti:

 • potvrda o prebivalištu za podnositelja zahtjeva
 • rodni list za podnositelja (preslika)
 • rodni list za braću i sestre ukoliko se školuju izvan mjesta prebivališta (preslika)
 • domovnica (preslika)
 • potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje
 • svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole (preslike)
 • izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva na obrascu prijave
 • potvrda Porezne uprave o prihodima svih članova obiteljskog domaćinstva za prethodnu godinu, odnosno za samostalne obrtnike i poljoprivrednike Potvrda porezne uprave o ostvarenom dohotku za prethodnu godinu
 • uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 • potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu (za roditelje)
 • rješenje o utvrđivanju invaliditeta
 • rješenje o statusu člana obitelji poginulog hrvatskog branitelja
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • rješenje o kategorizaciji HOO
 • potvrda strukovnog saveza
 • druga dokumentacija po potrebi

VI
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
VII
Odluku o dodjeli stipendija donosi Odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, na temelju liste reda prvenstva.
VIII
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu, na adresu:
GRAD DUGA RESA
Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti,
stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu
 

Trg sv. Jurja 1
DUGA RESA
s naznakom „za natječaj - stipendije“

 

Materijali

Obrazac (153 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu