Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Općine Vir

Baza natječaja

Stipendije Općine Vir

Rok za prijavu: 31.01.2013.

Kontakt institucija: Općina Vir
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2012/2013 godinu

 

I.
Predmet natječaja je dodjela stipendija studentima s područja Općine Vir za akademsku
godinu 2012/2013 za redovan i izvanredni preddiplomski/diplomski/poslijediplomski i
doktorski studij.
Stipendija za studente koji studiraju u Zadarskoj županiji iznosi 800,00 kuna, a za studente
koji studiraju izvan Zadarske županije 1.200,00 kuna mjesečno. Za ostvareni odličan uspjeh u
prethodnoj akademskoj godini studentima će se stipendija uvećati za 400,00 kuna.
 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od dana zaključenja Natječaja na
Internet stranici i na oglasnoj ploči Općine Vir.
 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije imaju redoviti i izvanredni studenti na
preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju, koji udovoljavaju

slijedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Vir, bez prekida najmanje 1
 • (jednu) godinu,
 • da imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, a nemaju odobrenu
 • stipendiju od strane drugog subjekta,
 • da prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu
 • obrazovanja (da ne ponavljaju akademsku godinu za koju podnose
  zahtjev),
 • da nisu trajno izgubili pravo na stipendiju prema ranijim propisima
 • Općine Vir,
 • da je kućanstvo u kojem žive podmirilo obveze prema Općini Vir i
 • ostalim komunalnim tvrtkama u vlasništvu Općine Vir.

 

II.
Kandidati za dodjelu stipendije, dužni su, u roku za dostavu prijava, uz pisanu prijavu
dostaviti:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Općine Vir, bez prekida najmanje 1
 • (jednu) godinu,
 • da imaju status redovitog ili izvanrednog studenta, a nemaju odobrenu
 • stipendiju od strane drugog subjekta,
 • da prethodno nisu koristili stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu
 • obrazovanja (da ne ponavljaju akademsku godinu za koju podnose
  zahtjev),
 • da nisu trajno izgubili pravo na stipendiju prema ranijim propisima
 • Općine Vir,
 • da je kućanstvo u kojem žive podmirilo obveze prema Općini Vir i
 • presliku domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu (minimalno 1 godina prebivališta na području
 • Općine Vir),
 • potvrda o redovnom upisu u tekuću akademsku godinu i preslika
 • indeksa,
 • prijepis svih ocjena prethodne akademske godine,
 • mjesto i visina nastanka troška električne energije i telefona za
 • kućanstvo u kojem žive,
 • izjava o izabranom liječniku opće prakse,
 • potvrda o podmirenim obvezama obitelji prema Općini Vir i ostalim
 • komunalnim tvrtkama u vlasništvu Općine Vir.
   

III.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja, na adresu:

Općina Vir,
Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu