Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za preddiplomski sveučilišni studij na DIU Libertas

Baza natječaja

Stipendije za preddiplomski sveučilišni studij na DIU Libertas

Rok za prijavu: 22.07.2013.

Kontakt institucija: DIU Libertas
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije za preddiplomski sveučilišni studij na DIU Libertas

 

DIU Libertas međunarodno sveučilište u akademskoj godini 2013/2014. dodjeljuje tri (3) novčane stipendije za pohađanje preddiplomskog sveučilišnog studija Međunarodnog poslovanja i ekonomije ili Međunarodnih odnosa i diplomacije.


Visina prve stipendije iznosi 50% cijene školarine.
Visina druge stipendije iznosi 30% cijene školarine.
Visina treće stipendije iznosi 20% cijene školarine.


Pravo natjecanja imaju državljani Republike Hrvatske koji u tekućoj školskoj godini pohađaju završni (četvrti) razred srednje škole.
 

Prijava na natječaj podnosi se na adresu:
DIU Libertas međunarodno sveučilište, Trg J. F. Kennedyja 6b, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendije“.
 

Natječaj je otvoren do ponedjeljka, 22. srpnja 2013.

 

PRAVILA I KRITERIJI ZA DODJELU BODOVA
 

U skladu s raspisanim Natječajem DIU Libertas međunarodno sveučilište utvrđuje pravila i kriterije za dodjelu bodova učenicima koji će se natjecati za dodjelu stipendije.
Kriteriji za dodjelu bodova raspodjeljuju se u slijedeće tri kategorije:

 • Uspjeh u srednjoj školi (prva tri razreda) – max 50 bodova
 • Slabije imovno stanje i socijalni status – max 30 bodova
 • Dijete poginule, umrle i nestale osobe – max 20 bodova
 • Uspjeh na natjecanjima – max 10 bodova

1. Uspjeh u srednjoj školi (ukupan prosjek u prva tri razreda) – max 50 bodova
Raspon ocjena i pripadajući broj bodova možete pogledati ovdje.
 

2. Slabije imovno stanje i socijalni status – max 30 bodova
2.a.) Ukupni mjesečni prihod po članu kućanstva - max 5 bodova
Pravo na bodovanje po ovoj točki imaju kandidati kojima ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice (dohodovni cenzus iznosi 1663,00 kuna) sukladno Zakonu o doplatku za djecu
Za učenika koji mjesečno po članu kućanstva ima od 1387,00 do 1663,00 kuna – priznaje se 1 bod
Za učenika koji mjesečno po članu kućanstva ima od 1104,00 do 1386,00 kuna – priznaju se 2 boda
Za učenika koji mjesečno po članu kućanstva ima od 825,00 do 1103,00 kuna – priznaju se 3 boda
Za učenika koji mjesečno po članu kućanstva ima od 544,00 do 824,00 kuna – priznaju se 4 boda
Za učenika koji mjesečno po članu kućanstva ima do 543,00 kuna – priznaje se 5 bodova
2.b.) Korisnik pomoći za uzdržavanje – max. 5 bodova
Za učenika, korisnika pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi priznaje se 5 bodova
2.c.) Korisnik smještaja u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj – max 20. bodova;
Za učenika, korisnika smještaja u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj priznaje se 20 bodova
 

3. Dijete poginule, umrle i nestale osobe – max 20 bodova
Za učenika kojem je jedan roditelj umro, nestao ili je nepoznat priznaje se 10 bodova.
Ukoliko se radi o učeniku članu uže obitelji poginulog, nestalog ili zatočenog branitelja iz Domovinskog rata – priznaje se dodatnih 10 bodova.
 

4. Uspjeh na natjecanjima – max 10 bodova
Pravo na bodovanje u ovoj točki imaju kandidati koji su osvojili prva mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima u znanju, umjetnosti ili sportu.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže prijavi:

 • Obrazac za prijavu (potrebno isprintati i popuniti - obrazac se nalazi u privitku)
 • Za kategoriju 1: svjedodžbe ili potvrde srednjih škola o postignutom prosjeku ocjena.
 • Za kategoriju 2. kako slijedi:
 • Za potkategoriju 2.a.): potvrdu o visini dohotka za 2012. godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove zajedničkog kućanstva (uključujući i maloljetnu braću i sestre), računajući i sebe kao podnositelja zahtjeva.
 • Za potkategoriju 2.b.): potvrda kojom se dokazuje pravo na pomoć za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi koju izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.
 • Za potkategoriju 2.c.): potvrdu da je učenik do punoljetnosti smješten u dom socijalne skrbi ili udomiteljsku obitelj koju izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.
 • Za kategoriju 3: Smrtni list, potvrda o nestanku osobe te izvod iz matice rođenih koje izdaje nadležno tijelo državne uprave RH, odnosno dokaz o statusu djeteta poginulog, umrlog i nestalog pod okolnostima iz članka 5. točke 1. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojeg izdaje nadležno tijelo državne uprave RH.
 • Za kategoriju 4: Potvrdnica o uspjehu.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (29 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu