Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kastva

Baza natječaja

Stipendije Grada Kastva

Rok za prijavu: 09.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Kastav
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA,

ZAŠKOLSKU-AKADEMSKU 2012./2013. godine

1. PREDMETNATJEČAJA:

Predmetovog natječaja je dodjela ukupno 10 stipendija učenicima srednjih škola istudentima, 14 stipendija nadarenim učenicima istudentima, te 4 sportske stipendije učenicima srednjih škola i studentima.

GradonačelnikGrada Kastva zadržava pravo drugačijeg raspoređivanja stipendija ako nema dovoljno kandidata za pojedinu vrstu stipendije.

2. UVJETI NATJEČAJA:

Natjecatise mogu učenici i studenti koji udovoljavaju :

A)općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Kastva,
 • da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

B) posebnim uvjetima:

B1.) Za učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja tradicionalna na području Grada Kastva:

 • status redovnog učenika najmanje prve godinesrednje škole,
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 2,75 za svaku godinu.

B2.) Za učenike srednjih škola:

 • status redovnog učenika najmanje druge godine srednje škole u RH,
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,00 za svaku godinu.
 • srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku pojedinu godinu obrazovanja za učenike čijeobitelji ispunjavaju uvjete prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva(“Službene novine” PGŽ br. 25/10.,15/11. i 38/11.).
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu za učenike koji se prijavljuju za sportske stipendije

B3.) Za studente:

 • status redovnog studenta najmanje drugegodine, uključivši apsolvente prve godine apsolventskog staža na jednom odveleučilišta ili sveučilišta u RH
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu,
 • srednja ocjena u posljednjedvije godine obrazovanja najmanje 3,50 za svaku godinu za studente koji seprijavljuju za sportske stipendije
 • zadovoljeni uvjeti fakulteta za upis u sljedeću akademsku godinu.

3. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA:

Stipendije za učenike i studente dodijelit će se temeljem Kriterija za stipendiranje učenika i studenata za školsku–akademsku 2012./2013., Kriterija zastipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku-akademsku 2012./2013.godinu i Kriterija za dodjelu sportskih stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2012./2013., koje je donio gradonačelnik Grada Kastva dana 01.kolovoza 2012.g.

4. SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na natječaju kandidati sudjeluju temeljemdostave ispunjenog obrasca “PRIJAVA”, kojoj se prilažu dokumenti propisani kriterijima za stipendiranje s time da se kandidati mogu prijaviti za dodjelu samo jedne vrste stipendije.
Obrazac “PRIJAVA” ikriteriji iz točke 3. mogu se podignuti u Upravi Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 odnosno kao tekst natječaja, dostupni su na WEB stranici GradaKastva www. kastav. hr
Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: GRAD KASTAV, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

Prijavese dostavljaju zaključno do :

 • 28. rujan 2012. godine za učenike srednjih škola
 • 09. studeni 2012. godine za studente

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Odlukuo dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik Grada Kastva. Na temelju Odluke ododjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju.


KRITERIJI I PRIJAVNICE

 

Materijali

Prijavnica (254 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Kastva (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu