Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Koprivnice

Baza natječaja

Stipendije Grada Koprivnice

Rok za prijavu: 14.10.2013.

Kontakt institucija: Grad Koprivnica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2013./2014.

I.

Studentske stipendije Grada Koprivnice u akademskoj godini 2013./2014. odobravat će se iz sredstava Proračuna Grada Koprivnice.

II.

Ugovorne obveze o stipendiranju uspostavit će se sa redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog studija svih godina s područja Grada Koprivnice.

III.

Na temelju provedenog natječaja Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice, utvrđuje Listu reda prvenstva za dodjelu studentskih stipendija na temelju koje gradonačelnica donosi zaključak o dodjeli studentskih stipendija. Broj korisnika stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2013./2014. utvrdit će gradonačelnica Grada Koprivnice sukladno Proračunu Grada Koprivnice, a prema utvrđenoj Listi reda prvenstva.

IV.

Lista reda prvenstva utvrđuje se temeljem slijedećih kriterija: - vrsta studija, - godina obrazovanja, - uspjeh u prethodnom obrazovanju, - prihod po članu domaćinstva, - nadareni studenti odnosno nadareni učenici (za prvu godinu studija) - volontiranje.

V.

Ovaj natječaj otvoren je od 13.09.2013. godine do zaključno 14.10.2013. godine.

VI.

Za sudjelovanje na natječaju, potrebno je priložiti dokumentaciju, kako slijedi:

Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se može podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, Koprivnica, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.),
Potvrdu o upisu na preddiplomski i diplomski redovni studij u akademskoj godini 2013./2014. (s naznakom smjera i studijske grupe),
a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:

 • svjedodžbu završnog razreda srednje škole (preslika),
 • svjedodžbu o završnome radu (preslika),
 • svjedodžbu o državnoj maturi (preslika),
 • potvrdu o položenim ispitima državne mature (preslika),

b) ostali studenti:

 • prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istog
 • Presliku obje strane osobne iskaznice studenta,
 • Uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke ukoliko podaci o trajanju prebivališta nisu vidljivi iz osobne iskaznice
 • Potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima članova domaćinstva za prethodnih šest mjeseci (za umirovljenike – odresci od mirovine za prethodnih šest mjeseci, a za poljoprivrednike – izjava o prosječnim mjesečnim prihodima za tekuću godinu ovjerena kod javnog bilježnika),
 • Izjavu o broju članova domaćinstva,
 • Potvrdu Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice o plaćenim svim dospjelim potraživanjima od strane Grada Koprivnice za podnositelja molbe i sve članove njegove obitelji (soba broj 20),
 • Dokaze o statusu iz članka 15. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12.)

a) Rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti tražitelja stipendije, b) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete poginulog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, c) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, d) Rješenje nadležnog tijela da je tražitelj stipendije dijete samohranog roditelja, e) Potvrdu nadležnog tijela da u obitelji ima članova koji su redovni studenti, f) Potvrdu nadležnog tijela da se netko od roditelja prijavljuje na Zavod za zapošljavanje, Područni ured Koprivnica, g) Potvrdu kojom se dokazuje postignut uspjeh na natjecanjima (državna natjecanja), h) Potvrdu da je tražitelj stipendije korisnik stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb Koprivnica,

Potvrdu nadležnog tijela da je tražitelj stipendije volonter – članak 14. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12.).

VII.

Prijave na natječaj primaju se u natječajnom roku, a dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, osobno u Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1/I, soba broj 19 ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu: kristina.jakupec@koprivnica.hr. Za sve dodatne informacije – telefon: 048 / 279 – 519.

Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice

 

Materijali

Molba za stipendiju (50 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Koprivnice (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu