Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Općine Funtane

Baza natječaja

Stipendije Općine Funtane

Rok za prijavu: 31.10.2013.

Kontakt institucija: Općina Funtana
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

OGLAS
za dodjelu stipendija u školskoj godini 2013/2014

 

Članak 1.
U školskoj godini 2013/2014 odobravaju se stipendije

  • dosadašnjim stipendistima temeljem potvrde o upisuu narednu godinu i potvrde o prosjeku ocjena,
  • novim stipendistima u skladu s kriterijima iz navedene Odluke.

Članak 2.
Visina stipendije za učenike iznosi 600,00 kuna mjesečno, a za studente 800,00 kuna mjesečno.
Članak 3.
Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa - srednjoškolskog
programa, sveučilišnog studija (preddiplomskog i diplomskog) i stručnog studija (stručni i specijalistički stručni).
Iznimno, studentima se stipendija odobrava i isplaćuje i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od deset (10) mjeseci.
Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.
Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja.
Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.
Isplata se obavlja putem tekućeg računa jedne od poslovnih banaka.
Članak 4.
Pravo na stipendiju imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti s prebivalištem na području općine Funtan.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora.
Članak 5.
Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana u vremenu od
30.09.2013. do 31.10.2013. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Funtana ili na Općinskim web stranicama (www.funtana.hr).
Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u
viši razred odnosno narednu studijsku godinu (potvrda za studente koji studiraju po novom sustavu mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova), prosjek ocjena prethodne godine školovanja (učenici), odnosno prosjek ocjena cjelokupnog studija (studenti), te izjavu da domaćinstvo nema dugovanja prema Općini Funtana po bilo kojoj osnovi.
Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student - stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljne primanje stipendije.

Članak 6.
Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterijao dređenih Odlukom i ovim Oglasom.
Po donošenju rješenja sklapa se ugovor između Jedinstvenog upravnog odijela kao stipenditora i učenika odnosno studenta kao stipendista.
Članak 7.

Bodovanje se nalazi u odluci.

Članak 8.
Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje srednjoškol
ski učenik odnosno student koji na temelju kriterija iz prethodnog članka sakupi 100 i više bodova.
Stipendija se neće isplaćivati ukoliko domaćinstvo učenika ili studenta ima dugovanja
spram Općine Funtana po bilo kojoj osnovi.
Članak 9.
Ukoliko učenik srednje škole postigne u protekloj godini prosječnu ocjenu 4,60 i više odnosno student postigne tijekom studija prosječnu ocjenu 4,00 i više, stiče pravo na dodatak u visini 50% od iznosa stipendije.
Članak 10.
Ovaj Oglas objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Funtana.

 

Materijali

Obrazac (27 kb)
Izjava 1 (11 kb)
Izjava 2 (11 kb)
Izjava 3 (11 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu