Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije općine Podgora

Baza natječaja

Stipendije općine Podgora

Rok za prijavu: 15.12.2013.

Kontakt institucija: Općina Podgora
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije općine Podgora za ak. godinu 2013./2014.

 

Na temelju Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele nagrada uspješnim i darovitim učenicima i studentima s područja Općine Podgora, dodijelit će se po dvije nagrade za svaku studentsku godinu redovitim studentima s područja Općine Podgora koji su postigli najveći prosjek ocjena u studentskoj godini 2012./2013.

 

Pravo sudjelovanja u natječaju za dodjelu nagrada imaju studenti državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Općine Podgora najmanje pet godina prije podnošenja prijave na natječaj i ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

Da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili redoviti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija koji su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00.

 

Studentima prve godine studija vrednuje se prosjek ocjena završenog razreda srednje škole.U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti prosjek ocjena u postupku dodjele stipendije primjenjivat će se isti kriterij za raniju godinu studija ili školovanja, sve dok se ne utvrdi razlika.

Lista prvenstva za dodjelu nagrada sastavlja se na osnovu visine prosječne ocjene kandidata.

 

Prijave na natječaj podnose se osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15. prosinca 2013. godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Potvrdu o prosjeku ocjena iz studentske godine 2012./2013.,

2. Potvrdu o upisu u tekuću godinu studija,

3. Domovnicu,

4. Potvrdu o prijavi prebivališta u zadnjih pet godina.

 

Za dodatne informacije posjetite sljedeći link.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu