Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije zaklade Kajo Dadić

Baza natječaja

Stipendije zaklade Kajo Dadić

Rok za prijavu: 20.11.2013.

Kontakt institucija: Zaklada Kajo Dadić
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Zaklada Kajo Dadić objavljuje natječaj za stipendije 
 

  • redoviti studenti prve godine preddiplomskog studija u trajanju od najmanje tri godine ili prve godine integriranog studija koji su tijekom dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,00 za svaku godinu obrazovanja;
  • redoviti studenti druge, treće, i četvrte godine preddiplomskog studija, prve i druge godine diplomskog; druge, treće, četvrte, pete i šeste godine integriranog studija koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.

Uz zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

  • Domovnica
  • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja
  • Izjavu studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi
  • Potvrdu fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu 2013/2014.
  • Ovjereni prijepis ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, a za studente prve godine prijepis ocjena dvije zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
  • Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite u 2013. god.
  • motivacijsko pismo


Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:

Zaklada “Kajo Dadić” Split
Osječka 16, 21000 Split
s naznakom “ Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu