Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Međimurske županije

Baza natječaja

Stipendije Međimurske županije

Rok za prijavu: 20.11.2013.

Kontakt institucija: Međimurska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2013/2014.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti dodiplomskih i diplomskih studija koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Goričan, koji nisu stariji od 27 godina.

Odabir kandidata obavlja se po sljedećim kriterijima: socijalno stanje, opći uspjeh u prethodnoj godini (osim za studente prve godine), sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati.

Uz pismenu molbu, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP),

- presliku domovnice i osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,

- potvrda o prosjeku plaća i drugih prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva isključivo za posljednje tromjesečje ili potvrda o nezaposlenosti, odnosno zadnji izvadak mirovine za umirovljenike, trenutni status (zaposleni ili nezaposleni),

- preslika svedodžbe (za studente prve godine),

- ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,

- preslika isprave o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima,

- uvjerenje o redovnom upisu na fakultet tekuće studentske godine,

- izjava podnositelja molbe da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,

- potvrda fakulteta ili srednje škole o redovitom školovanju užeg člana obitelji (ako ima),

- izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja te djecu samohranih majki i očeva

Pod zajedničkim kućanstvom smatraju se svi članovi šire obitelji koji žive u istom stanu ili kući te zajednički privređuju i troše ostvarene prihode, odnosno ne plaćaju zasebne troškove stanovanja.

 

Dodijeljuje se 10 stipendija. Iznosi za Čakovec i Varaždin su 300,00 kn, za Zagreb i druge gradove na području RH 500,00 kn mjesečno.

Molbe se dostavljaju na adresu Općina Goričan, Trg Sv. Leonarda 22, najkasnije do 20.11.2013.

Kandidati kojima će biti dodijeljene stipendije biti će obaviješteni u roku od 15 dana od odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija.

 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu