Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Karlovca

Baza natječaja

Stipendije grada Karlovca

Rok za prijavu: 08.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Karlovac
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima
s područja grada Karlovca za školsku/akademsku godinu 2013./2014.g.

 

I.

Za školsku/akademsku godinu 2013./2014. dodijelit će se:
- 15 stipendija za učenike srednjih škola u visini od 400 kuna mjesečno
- 5 stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 400 kuna mjesečno
- 20 stipendija za studente u visini od 700 kuna mjesečno
- 10 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 700 kuna mjesečno

1/ Pravo na stipendiju iz točke I. ovog Natječaja mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
-učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Karlovca;
-redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole odnosno studenti od druge godine studija;
-učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,00;
-studenti s postignutim uspjehom 3,50 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija;
-učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 3,00;
-studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja s postignutim uspjehom 3,00 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija;
-učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina;
-učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.).

Deficitarna zanimanja:
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima za školsku godinu 2013./2014. kako slijedi:
Trogodišnji program: tokar, strojobravar, bravar, zidar, mesar, pekar, tesar, tapetar, limar, krovopokrivač.
Četverogodišnji program: automehaničar i farmaceutski tehničar.
 

Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2013./2014. kako slijedi:
Sveučilišni studij: medicina, medicinska biokemija, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika
logopedija, fizika, kemija, biologija, matematika i informatika.

2/ Kriteriji za dodjelu stipendija iz točke I ovog natječaja:
-opći uspjeh
-deficitarnost zanimanja
-natjecanja
-materijalni, socijalni status i zdravstveni status
-sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

3/ Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:
1. potvrdu o prebivalištu,
2. rodni list (presliku),
3. domovnicu (presliku),
4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje,
5. ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2012./2013.),
6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Karlovca www.karlovac.hr ),
7. službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 01.01. do 30.09. tekuće godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili HZMO-a
8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove,

- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove:

9. potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu,
10. potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu,
11. rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija
12. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
13. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2012./2013. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).


II.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva br. 9, soba broj 4 ili na Internet stranicama grada Karlovca www.karlovac.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

 

III.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu:
Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Banjavčićeva 9, Karlovac, soba broj 4 s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

IV.

Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Grada Karlovca, Banjavčićeva 9 u roku od 20 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave i na Internet stranici Grada Karlovca.


V.

Prava i obveze korisnika stipendije utvrđuju se ugovorom koji se s kandidatima potpisuju za razdoblje: učenici od 01. rujna do 30. lipnja, a studenti od 01. listopada do 30. rujna.


NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Karlovca (2012)
Stipendije Grada Karlovca (2011)
Stipendije Grada Karlovca (2010)
Stipendije Grada Karlovca (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu