Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slunja

Baza natječaja

Stipendije Grada Slunja

Rok za prijavu: 15.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Slunj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Slunja
za školsku/akademsku godinu 2013./2014.

 

1. U školskoj/akademskoj godini 2013./2014. Grad Slunj dodijelit će ukupno 2 stipendije učenicima u visini od 400,00 kn mjesečno i 2 stipendije studentima u visini od 600,00 kn mjesečno i to:
- daroviti učenici 1 stipendija
- učenici slabijeg imovnog stanja 1 stipendija
- daroviti studenti 1 stipendija
- studenti slabijeg imovnog stanja 1 stipendija

2. Opći uvjeti za dodjelu stipendija su slijedeći:
- da su učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Slunja
- da učenici nisu stariji od 18 godina, a studenti od 24 godine
- da su učenici redoviti polaznici srednje škole, a studenti redovni studenti druge ili viših godina studija na višem ili visokom učilištu na području Republike Hrvatske
- da učenici nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
- da učenici i studenti nisu ostvarili pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi

3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
a) Po listi slabijeg imovnog stanja
- da učenici imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,00, a ukoliko je riječ o učenicima prvog razreda srednje škole da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,00 za svaku godinu posebno
– da studenti imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,00
-učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja smatraju se oni učenici i studenti čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 1.000,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do 30. 09. 2013.
b) Po listi darovitosti
- da učenici imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,00, a ukoliko je riječ o učenicima prvog razreda srednje škole da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,00 za svaku godinu posebno
- da studenti imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50
- ukoliko se pojavi nedostatak kandidata darovitih studenata druge i viših godina studija, razmatrat će se prijave kandidata prve godine studija, ali na način da prosječna ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 4,00
- da učenicima i studentima koji se prijavljuju na listu prioriteta po osnovi darovitosti prosjek prihoda po članu domaćinstva ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do 30. 09. 2013.

4. Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
1. potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
2. rodni list (preslika)
3. domovnicu (preslika)
4. potvrdu škole o upisu na redovno školovanje učenika (škola, smjer, godina), odnosno potvrdu fakulteta o upisu studenta na redovno školovanje (smjer, godina)
5. ovjerena preslika svjedodžbe prethodnog-nih razreda učenika, odnosno ovjerenu presliku indeksa i potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena, a kod studenata prve godine studija, koji se prijavljuju na listu za darovite studente, preslike svjedodžbi za posljednja dva razreda srednje škole
6. dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima
7. službenu potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 01. 01. 2013. do 30. 09. 2013., a za samostalne obrtnike i poljoprivrednike potvrdu o primanjima iz Porezne uprave , a kandidati rastavljanih roditelja i potvrdu o alimentaciji
8. potvrdu iz evidencije nezaposlenih za članove kućanstava koji su nezaposleni
9. potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu ili o statusu smrtno stradalog branitelja
10. rješenje o utvrđivanju invaliditeta kod kandidata ili roditelja (vojnog, civilnog ili radnog)
11. ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku i drugim odlukama nadležnih tijela.

5. Prijave se podnose na propisanom obrascu koje se može podići u Zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12 svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i na službenoj web stranici Grada Slunja www.slunj.hr .

6. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 15. 11. 2013. na adresu: Grad Slunj, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, s naznakom "prijava za dodjelu stipendije".

7. Kandidati obavezno u prijavi moraju naznačiti za koju listu prioriteta se natječu.

8. Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.

9. Pravo na dodjelu stipendije nemaju kandidati koji su stipendiju ili kredit stekli po drugoj osnovi.

10. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Grada u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

11. Sa odabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o korištenju stipendije.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Slunja (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu