Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Virovitice

Baza natječaja

Stipendije Grada Virovitice

Rok za prijavu: 26.12.2013.

Kontakt institucija: Grad Virovitica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Virovitice

 

Grad Virovitica će dodijeliti 5 (pet) stipendija redovitim studentima, i to:
a) 1 (jednu) stipendiju za prvu godinu studija,
b) 4 (četiri) stipendije za više godine studija.

Pravo na prijavu na natječaj ima redoviti student, koji se školuje izvan Grada Virovitice, a koji ispunjava sljedeće opće uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da ima prebivalište na području Grada Virovitice,
- da ima status redovitog studenta,
- da nije kažnjavan za kaznena djela.

Pored navedenih općih uvjeta, stipendije se dodjeljuju na osnovi sljedećih mjerila i kriterija:
- uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini na sveučilišnim, stručnim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima,
- prosjek ocjena sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (za studente prve godine studija),
- godina studija,
- materijalni položaj,
- socijalni uvjeti,
- deficitarna zanimanja.

Deficitarnost zanimanja je poseban uvjet, kojim kandidat može ostvariti dodatne bodove, ako se školuje za jedno od sljedećih zanimanja:

1. magistar/magistra građevinarstva
2. magistar/magistra elektrotehnike
3. magistar/magistra knjižničarstva
4. magistar/magistra matematike i fizike
5. magistar/magistra anglistike
6. magistar/magistra germanistike
7. magistar/magistra arhitekture i urbanizma
8. magistar/magistra psihologije
9. magistar/magistra glazbe-instrumentalist
10. magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“ Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „Natječaj za stipendije“, a natječaj će biti objavljen i na oglasnoj ploči Grada Virovitice, te na službenim stranicama Grada Virovitice www.virovitica.hr.
 

 

Materijali

Natječaj za dodjelu stipendija (96 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Virovitice (2013)
Stipendije Grada Virovitice (2012)
Stipendije grada Virovitice (2011)
Stipendije grada Virovitice (2010)
Stipendije grada Virovitice (2009)
Stipendije Grada Virovitice ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu