Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Ploče

Baza natječaja

Stipendija Grada Ploče

Rok za prijavu: 29.01.2014.

Kontakt institucija: Grad Ploče
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Ploča
za školsku 2013./14. godinu

 

I.

Grad Ploče dodijelit će:
a) 10 stipendija temeljem uspjeha:
- 10 studentskih stipendija studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima
 

b) 5 stipendija temeljem socijalnog statusa:
- 2 studentske stipendije studentima prve godine studija
- 3 studentske stipendije studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima
 

c) 5 stipendija za deficitarna zanimanja:
- 5 studentskih stipendija studentima druge,treće i više godine studija te apsolventima za deficitarna zanimanja s područja medicine,arhitekture,elektrotehnike,građevine i strojarstva.

 

II.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh na studiju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su redovni studenti druge ili više godina studija i apsolventi na području Republike Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine studija za studente nije manji od 4,0 /za studente
 • 2.godine studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine/
 • s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 26 godina

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju studenti
koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 

 • da su redovni studenti prve,druge ili više godine studija i apsolventi na području Republike
 • Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za studente prve godine studija nije
 • manji od 4,0 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,0 /za studente 2.godine
  studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine/
 • s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 • da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 27.Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih
 • stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2.ovog natječaja
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 26 godina

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju studenti koji
udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 

 • da su redovni studenti druge ili više godina studija i apsolventi na području Republike Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine studija za studente nije manji od 3,0 /za studente
 • 2.godine studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine/
 • s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 26 godina

III.


Stipendija Grada Ploča dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 1.listopada 2013.godine.

Iznos stipendije je :

 • za studente 500,00 kuna mjesečno

IV.


Uz prijavu za dodjelu stipendija (obrazac se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti ili na Internet stranici www.ploce.hr) potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
1. za uspjeh na studiju / za deficitarna zanimanja:

 

 • potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2013/2014.
 • prijepis ocjena iz prethodne dvije akademske godine, a za studente druge godine prijepis ocjena s prve godine studija
 • dokaze o sudjelovanju i dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim,državnim i međunarodnim natjecanjima,znanstveno-istraživačkom odnosno umjetničkom projektu,te dokaz o objavljenom znanstvenom ili stručnom radu prethodne dvije školske/akademske godine
 • domovnicu /preslika/
 • potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP-u

2. prema socijalnom statusu:
 

 • potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2013/2014.
 • prijepis ocjena iz prethodne dvije školske/akademske godine, a za studente druge godine prijepis ocjena s prve godine studija
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva
 • domovnicu /preslika/
 • potvrdu o prebivalištu izdanu u MUP- u

Potvrde kojima student dokazuje socijalni status:
 

 • potvrdu Centra za socijalnu skrb kojom se dokazuje da obitelj koristi pomoć za uzdržavanje
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb da je student ili njegov roditelj osoba s posebnim potrebama
 • potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 01.09.2013. do 30.11.2013. (od poslodavca ovjerena PK1 kartica, naknada za nezaposlene sa Zavoda za zapošljavanje,presliku odreska o isplati mirovine i sl., a za obrtnike uvjerenje o dohotku za 2012.godinu). Prihod po članu obitelji ne smije prelaziti 1.300,00 kuna.

Prijavu prema socijalnom statusu podnose samo kandidati koji mogu priložiti najmanje jednu od gore navedenih potvrda kojima dokazuju socijalni status.

V.


Dobitnici Stipendije Grada Ploča ne mogu istovremeno primati i druge stipendije. Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školi i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.
 

VI.
 

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.
 

VII.
 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Ploča objavit će se na oglasnoj ploči Grada Ploča i putem obavijesti kandidatima u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste.
 

VIII.
 

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.
 

IX.
 

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu:
GRAD PLOČE, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti,Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.

 

 

Materijali

Prijavni obrazac (436 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu