Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Baza natječaja

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Rok za prijavu: 30.06.2006.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Njemačka

 

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke 2007.–2008.
Rok: 30. lipnja 2006.


Početak projektne suradnje: 1. siječnja 2007.

U cilju intenziviranja suradnje i poticanja mobilnosti između njemačkih i hrvatskih znanstvenika i istraživača Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) od 2006. godine provode zajednički program suradnje.

Program je usmjeren na usavršavanja i specijalizacije mlađih znanstvenika (diplomandi, doktorandi, postdoktorandi).

Program je otvoren za sva područja znanosti. Program se odnosi na sveučilišne profesore i mlađe znanstvenike stalno zaposlene na njemačkim i hrvatskim visokoškolskim i istraživačkim ustanovama.

Sredstva za provođenje projekta u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt na kojem namjeravaju raditi znanstvenici dviju zemlja. Prijava treba detaljno predstaviti znanstveni cilj međunarodnog projekta.

Poticat će se isključivo troškovi mobilnosti sudionika na projektu (putovanja i boravci), odnosno znanstvenika, diplomiranih kao i apsolvenata (samo ako je diplomski rad dio projekta).

Osnovno financiranje projekta treba biti osigurano na obje strane (u Hrvatskoj kroz nacionalni projekt kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa).

Ostali troškovi (materijalni troškovi) neće biti financirani.

Trajanje projekta ograničeno je na dvije godine. Produženje projekta na drugu godinu ovisno je o postignutim rezultatima u prvoj godini. U okviru programa financirat će se troškovi putovanja i boravka hrvatskih i njemačkih znanstvenika pri čemu će hrvatska strana snositi troškove putovanja hrvatskih znanstvenika u Njemačku kao i troškove boravaka njemačkih znanstvenika u Hrvatskoj, te eventualne troškove putovanja njemačkih znanstvenika unutar Hrvatske. Njemačka strana financirat će troškove putovanja njemačkih znanstvenika u Hrvatsku kao i troškove boravka hrvatskih znanstvenika u Njemačkoj kao i eventualne troškove putovanja hrvatskih znanstvenika unutar Njemačke.

Na njemačkoj strani godišnje će se najviše izdvajati po projektu do 6.000.eura.
Na hrvatskoj strani godišnje će se najviše izdvajati po projektu do 3.000 eura.


U okviru ovog programa neće se financirati :
-postojeći projekti znanstvene i tehnološke njemačko-hrvatske suradnje koji su već
- financirani od neke druge strane
- obrazovne aktivnosti
- seminari
- konferencije

Termin za prijavu – postupak
Termin za prijavu projekta je 30. lipnja 2006. godine. Prijave zaprimljene nakon ovog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Voditelji projekta predaju dogovoreni prijedlog projekta na dolje navedenoj adresi zasebno u svakoj zemlji pri čemu treba opisati zajednički projekt a ne samo nacionalnu stranu projekta.

Sadržaj obiju prijedloga treba biti istovjetan. Molimo da Vaši zahtjevi budu lako čitljivi te da iste predate neuvezane u jednom primjerku.
Kao bi se osigurala potpunost Vaših prijedloga molimo Vas da obratite pozornost na "listu potrebnih priloga" kao i na upute za ispunjavanje prijedloga. Listu potrebnih priloga zajedno s vašom adresom pošaljite na sljedeću adresu:

U Hrvatskoj:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju
Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb

tel:01 45 94 558 faks: 01 48 19 331
e-mail: branka.ravlic@mzos.hr  
Internet: www.mzos.hr  

U Njemačkoj:
Deutscher Aakademischer Austauschdienst
Referat 324 (Südosteuropa)
z.Hd. Susanne Spilles
Postfach 200 404
53134 Bonn

tel: 0228/882-393 fax: 0228/882-627
E-mail: Spilles@daad.de  
Internet: www.daad.de

 

Materijali

Prijavni obrazac / Application form (106 kb)
Competition text/Raspisani natječaj (130 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu