Početna stranica > Baza natječaja > Godišnja nagrada 'Hrvoje Požar'

Baza natječaja

Godišnja nagrada 'Hrvoje Požar'

Rok za prijavu: 30.04.2014.

Kontakt institucija: Hrvatsko energetsko društvo
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Godišnja nagrada "Hrvoje Požar"

 

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar”, na temelju Poslovnika o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar”, te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje natječaj.

Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se godišnje nagrade “Hrvoje Požar”, u obliku plakete i povelje:
- za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike
- za inovacije u području energetike
- za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom
- za unapređenje kvalitete okoliša, vezano uz energetske objekte i
- za popularizaciju energetike.

Nagrada za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike u pravilu se dodjeljuje pojedincu.
Ostale nagrade se mogu dodijeliti pojedincu, grupi stručnjaka i/ili znanstvenika koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji - nositelju nagrađenog projekta.
Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pismenim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva.
 

Studentima energetskog usmjerenja, završne godine preddiplomskog sveučilišnog studija i studentima diplomskog sveučilišnog studija, dodjeljuje se pet (5) godišnjih nagrada “Hrvoje Požar”, u obliku povelje i u novčanom iznosu za izvrstan uspjeh u studiju, i/ili za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike.
Stipendije Zaklade "Hrvoje Požar", bit će dodijeljene kandidatima koji ne primaju druge stipendije.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima energetskog usmjerenja mogu podnijeti znanstveno-nastavne organizacije, sveučilišni nastavnici, ili sami studenti.
Prijedlozi se podnose pismeno, s obrazloženjem.


Prijedlog za dodjelu stipendija mogu podnijeti sveučilišni nastavnici, ili sami studenti.
Kandidati koji se žele natjecati za nagradu ili stipendiju dužni su popuniti upitnik koji mogu dobiti u tajništvu Hrvatskog energetskog društva te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr. Kandidati koji se natječu za posebno zapažen diplomski rad moraju isti priložiti u elektroničkom obliku.
 

Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2014. godine.
Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163, p.p.141. Prijava mora sadržavati ime/naziv i adresu predloženika s brojem telefona.
Sve obavijesti mogu se dobiti na tel. 01/ 60 40 609, 63 26 134, e-mail: mgaura@eihp.hr, hed@eihp.hr
Odluka Glavnog odbora o dodjeli nagrada bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na internetskoj stranici HED-a: www.hed.hr.

 

Materijali

Upitnik (78 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu