Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Knina

Baza natječaja

Stipendija Grada Knina

Rok za prijavu: 10.06.2014.

Kontakt institucija: Grad Knin
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendija Grada Knina

 

Sukladno Programu socijalnih davanja na području Grada Knina za 2014. godinu i Proračunu Grada Knina za 2014. godinu, za akademsku godinu 2013./2014. raspisuje se javni natječaj za 1 (jednog) novog korisnika stipendija.

Kako su u Proracunu Grada Knina za 2014. godinu predvidena i osigurana sredstva za 8 studentskih stipendija, a uvjetima iz proslog javnog natjecaja raspisanoga u travnju 2014. godine udovoljilo je 7 od 10 prijavljenih studenata, slijedom cega je jedna stipendija za akademsku godinu 2013./2014. ostala ne dodijeljena, Grad Knin odlucio je trud, marljivost i želju za obrazovanjem studenata s prebivalištem na području grada Knina nagraditi sa jos jednom stipendijom.

Tekst javnog natjecaja (koji je objavljen na oglasnoj ploci gradske uprave Grada Knina dana 26. svibnja 2014. godine), zajedno sa izjavom o članovima zajednickog kućanstva i prijavnicom na javni natjecaj, nalaze se u privitku.

Za više informacija posjetite link.

 

Materijali

Tekst natječaja (78 kb)
Prijava (38 kb)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (45 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu