Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Benkovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Benkovca

Rok za prijavu: 24.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Benkovac
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Benkovca

 

Grad Benkovac dodjelit će za školsku (akademsku) godinu 2014/2015. stipendije učenicima  i studentima s područja Grada Benkovca.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni učenici i studenti upisani u srednjim školama  i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Benkovca, i to:

a) učenici
1. učenici prvog razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini školovanja imali prosjek ocjena najmanje 4,80 ……………………............. 10 stipendija
2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su u prethodnoj godini školovanja imali prosjek ocjena najmanje 4,50……....... 25 stipendija

b) studenti
1. studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini školovanja  imali prosjek ocjena najmanje 4,00 ……………….......……….. 10 stipendija
2. studenti druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su u prethodnoj  godini školovanja imali prosjek ocjena najmanje 3,00.............. 25 stipendija


Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:
1. učenici i studenti koji su korisnici stipendija po drugoj osnovi,
2. učenici koji se školuju izvan područja Grada Benkovca za programe koji  se organiziraju i izvode u srednjoj školi Grada Benkovca.

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima su:
- uspjeh u dosadašnjem školovanju, sudjelovanje na natjecanjima, socijalni status  i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, deficitarnost zanimanja u Gradu  Benkovcu, sudioništvo roditelja u Domovinskom ratu.
- detaljniji kriteriji za odabir kandidata koji se prijave na natječaj određeni su  Pravilnikom o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca  („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj: 06/09), koji možete pogledati na Oglasnoj  ploči Grada Benkovca i na www.benkovac.hr.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj (nove prijave):
- uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice (za podnositelja i roditelje),
- potvrda o upisu u srednju školu ili fakultet,
- preslik svjedodžbe(učenici), odnosno prijepis ocjena prethodne šk.godine (studenti) s izračunatom prosječnom ocjenom,
- potvrda o prosječnom mjesečnom primanju u protekla tri mjeseca roditelja ili staratelja (plaća, mirovina - za oba roditelja),
- potvrda o visini dohotka za proteklu godinu od Porezne uprave (oba roditelja),
- izjava o zajedničkom domaćinstvu (ovjerena),
- preslik rješenja o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu (korisnici soc.pomoći),
- potvrda o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
- uvjerenje mjerodavnog tijela državne uprave o statusu djeteta poginulog  ili nestalog hrvatskog branitelja,
- preslik rješenja o invalidnosti roditelja (RVI),
- potvrda o sudioništvu roditelja u Domovinskom ratu,
- potvrde, diplome i slično o sudjelovanju na natjecanjima.


Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave u dnevnom tisku (26.09.)i na web  stranici Grada Benkovca. Obrazac prijave za stipendiju možete preuzeti u Pisarnici Grada  Benkovca ili na web stranici Grada Benkovca: www.benkovac.hr

Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu: GRAD BENKOVAC, "Natječaj  za dodjelu stipendija", Šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima biti će objavljena na Oglasnoj ploči  Grada Benkovca i na web stranici Grada Benkovca: www.benkovac.hr

 

Materijali

Obrazac (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Benkovca (2013)
Stipendije Grada Benkovca (2011)
Stipendije Grada Benkovca (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu