Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zaprešića

Baza natječaja

Stipendije Grada Zaprešića

Rok za prijavu: 20.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Zaprešić
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Zaprešića

 

Grad Zaprešić dodjeljuje 17 stipendija učenicima srednje škole, 1 stipendiju učenicima srednjeg glazbenog usmjerenja, 16 stipendija studentima sveučilišnog studija, 4 stipendije studentima Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ, 2 stipendije studentima ostalih visokih učilišta te 2 stipendije učenicima deficitarnih zanimanja.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Grada Zaprešića imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:

a) učenici :
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja,
- da su redoviti učenici pretposljednjeg ili posljednjeg razreda srednje škole,
- da su prethodne razrede srednje škole završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,51,
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi,
- da nisu stariji od 20 godina.

b) studenti :
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja,
- da su redoviti studenti, osim studenata prve godine studija i apsolvenata:

 • preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija,
 • stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ,
 • ostalih stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija, i to samo onih programa, odnosno usmjerenja koji nisu zastupljeni u Veleučilištu s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ.
  - da su prethodne dvije godine školovanja završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,25,
  - da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija,
  - da nisu stariji od 26 godina.

c) stipendije za deficitarna zanimanja:
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđena je sljedeća lista deficitarnih zanimanja koja se odnose na područje grada Zaprešića, a za koja će biti dodijeljene stipendije:
1. čuvar/zaštitar (s licencom), 2. mesar, 3. zidar, 4. tesar, 5. armirač, 6. zavarivač,
7. vatrogasac, 8. fasader, 9. krovopokrivač

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju kandidati koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja,
- da su redoviti učenici srednje strukovne škole,
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi,
- da nisu stariji od 20 godina.

Stipendija Grada Zaprešića dodjeljuje se za dvanaest mjeseci računajući od 1. listopada 2014. godine.
Stipendija za učenike iznosi 500,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Zaprešića su:
• uspjeh u školovanju,
• izvrsnost (osvojene nagrade),
• socijalni status obitelji.

Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se do 20. listopada 2014. godine u Pisarnicu Gradske uprave Zaprešić ili poštom na adresu: Grad Zaprešić, Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Zaprešića, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić, u zatvorenim omotnicama s naznakom ″Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Zaprešića″.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. popunjenu prijavnicu (obrazac se preuzima u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Zaprešića ili na gradskoj službenoj web stranici),
 2. potvrdu o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama prema Gradu Zaprešiću, za nekretninu u kojoj kandidat živi, neovisno o tome u čijem se vlasništvu nekretnina nalazi (izdaje se u Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak Grada Zaprešića, soba 1),
 3. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
 4. uvjerenje o prebivalištu u gradu Zaprešiću, ne starije od 6 mjeseci,
 5. potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2014./2015.,
 6. svjedodžbe, odnosno ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine školovanja,
 7. životopis,
 8. preslika kartice žiro računa kandidata,
 9. rješenja i potvrde:
  - o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca, odnosno potvrdu o prihodima oba roditelja,
  - o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava
   kao korisnik socijalne skrbi ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,
   prima doplatak za djecu za kandidata (samo za učenike srednje škole)
  - da je kandidat dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,
  - da je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog djeteta,
  - da je roditelj kandidata nezaposlen i vodi se u evidenciji ili se prijavio HZZ-u najmanje 30 dana prije objave natječaja,
  - da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog hrvatskog branitelja,
  - da je kandidat dijete invalida preko 50% (preslika rješenja o invaliditetu za svakog roditelja invalida),
  - da je kandidat invalid ili učenik s teškoćama u razvoju (preslika rješenja),
  - potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o uspjehu na državnom ili međunarodnom natjecanju, smotri ili olimpijadi (preslika) u prethodne dvije godine školovanja za predmete/aktivnosti koje se odnose na struku srednjoškolskog obrazovanja / studija za koju kandidat traži stipendiju,
  - potvrda o dodijeljenoj rektorovoj, dekanovoj ili drugoj posebnoj nagradi od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta u prethodne dvije godine školovanja za predmete/aktivnosti koje se odnose na struku studija za koju kandidat traži stipendiju.
   

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zaprešića (2011)
Stipendije Grada Zaprešića (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu