Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novi Vinodolski za socijalno ugrožene učenike i studente

Baza natječaja

Stipendije Grada Novi Vinodolski za socijalno ugrožene učenike i studente

Rok za prijavu: 24.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Novi Vinodolski
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Novi Vinodolski za socijalno ugrožene učenike i studente

 

Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
- najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
- najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
- najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
- najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente,
- najmanje 3,00 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 7. i 8. Odluke o socijalnoj skrbi.

Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Uredu Grada, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel. 554-353 (kontakt osoba Maja Pilepić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.

Zahtjevu treba priložiti:

  • životopis,
  • uvjerenje o upisu u školsko-akademsku godinu 2014./2015.
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,
  • za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada)
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • potvrda o visini dohotka od Porezne uprave,
  • preslika osobne,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.

Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 24. 10. 2014., osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 NOVI VINODOLSKI, «NATJEČAJ ZA STIPENDIJE - NE OTVARAJ»

 

Materijali

Zahtjev (31 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu