Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vodnjana

Baza natječaja

Stipendije Grada Vodnjana

Rok za prijavu: 31.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Vodnjan
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Vodnjana

 

Raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti ukoliko ispunjavaju slijedeće uvjete:
- hrvatsko državljanstvo;
- prebivalište na području Grada najmanje 3 (tri) godine od dana objave Natječaja;
- prosjek od najmanje 3,50 za svaku od prethodne 2 (dvije) godine obrazovanja;
- podmirena dospjela potraživanja prema Gradu.

Zahtjevu se prilaže :
A) - preslika osobne iskaznice ili domovnice,
- uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina odnosno
prijepis ocjena položenih ispita s prethodne dvije godine studija,
- uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj
godini 2014./2015.,
- diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodne dvije godine studija na
natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje,
- potvrda o plaći zaposlenih članova kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu ili potvrda Porezne uprave,
- dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada).

B) Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se dodatno boduju temeljem Pravilnika:

- podnositelj zahtjeva bez jednog ili oba roditelja (Izvadak iz matice umrlih i dr.);
- podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi s podnositeljem zahtjeva invalid preko 50% (Rješenje nadležnog tijela)
- podstanarstvo (Ugovor o najmu stana ili izjava najmodavca);
- smještaj u đačkom ili studentskom domu (Ugovor ili potvrda);
- redovno školovanje drugog člana obitelji van mjesta prebivališta - samo srednjoškolci i studenti (potvrda o upisu).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici Grada Vodnjana-Dignano www.vodnjan.hr  (Obavijesti za građane – Natječaji).

Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 31. listopada 2014. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan-Dignano, preporučenom poštom ili se mogu predati osobno u pisarnici Grada, Trgovačka 2 (I kat).

Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.

 

Materijali

Zahtjev (107 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Vodnjana (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu