Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita

Rok za prijavu: 31.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Splita

 

U školskoj/akademskoj 2014./2015. godini Grad Split dodjeljuje stipendije novim korisnicima iz socijalno ugroženih obitelji koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • učenik srednje škole/ student i jedan roditelj, udomitelj ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto 3 (tri) godine do dana objavljivanja poziva, 
  • obitelj učenika/ studenta ima rješenje Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na
    zajamčenu minimalnu naknadu (na pomoć za uzdržavanje), ili je učenik, odnosno student dijete
    samohranog roditelja, 
  • učenik, odnosno student je redovno upisan u tekuću školsku/ akademsku godinu,
  • učenik, odnosno student ne prima stipendiju za školovanje po drugoj osnovi.

Prijava na ovaj Poziv podnosi se na obrascu koji se može predići na Internet stranici www.split.hr ili u Gradu Splitu svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 sati.
Prijava se upućuje preporučenom poštom na adresu Grad Split - Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, 21000 Split - Obala kneza Branimira 17, s naznakom “Prijava za dodjelu stipendije”, a može se i osobno predati u Centralnoj pisarnici Grada Splita na istoj adresi.

Rok za prijavu na natječaj istječe zaključno s 31. listopada 2014. godine.

Uz ispunjeni obrazac Prijave za dodjelu stipendije dostavlja se i:
1. Preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu za podnositelja prijave (izvornik ne stariji od 6 mjeseci)
2. Preslika osobne iskaznice jednog roditelja, udomitelja ili skrbnika
3. Za učenika/ studenta iz obitelji koja prima zajamčenu minimalnu naknadu:
- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb Split o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu (ili pravu na pomoć za uzdržavanje)
4. Za učenika/ studenta iz obitelji samohranog roditelja:
- preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih za roditelja; ili
- preslika rješenja centra za socijalnu skrb o pravu na privremeno uzdržavanje djeteta ili preslika tužbe protiv drugog roditelja
5. Potvrda o redovnom upisu u školsku/akademsku 2014./2015. godinu
6. Izjava o nekorištenju stipendije po drugoj osnovi
7. Izjava o članovima kućanstva

Prijave dostavljene izvan roka ili bez potrebnih isprava neće se uzeti u razmatranje.
O ishodu pojedine prijave sudionik će biti obaviješten u roku od 30 dana nakon donošenja Zaključka
o dodjeli stipendija.

 

Materijali

Obrazac prijave - studenti (107 kb)
Obrazac prijave - učenici (107 kb)
Izjava - druga stipendija (23 kb)
Izjava - kućanstvo (25 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Splita (2013)
Stipendije Grada Splita (2010)
Stipendije grada Splita (2009)
Stipendije Grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2008)
Stipendije grada Splita (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu