Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Opatije

Baza natječaja

Stipendije Grada Opatije

Rok za prijavu: 06.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Opatija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Opatije

 

Grad Opatija dodjeljuje tri vrste stipendija, i to:
1. stipendije temeljem imovinskog statusa
2. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha
3. stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice, za postignuća u području obrazovanja, sporta, kulture, umjetnosti, tehničke kulture i civilnog društva.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama.
 

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije Grada Opatije, mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Opatije u visini razlike između stipendije Grada Opatije i stipendije po drugoj osnovi.
 

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada odnosno od objave obavijesti o natječaju u Novom listu.
Pristupnik može podnijeti prijavu za dodjelu svake od tri vrste stipendija na predviđenim obrascima za svaku vrstu posebno, s time da je dužan navesti redoslijed vrsta stipendija koju želi ostvariti u
slučaju da prema rang listama ostvari pravo na više vrsta stipendije.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom "Natječaj za stipendije".

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja
natječaja.

 

Materijali

Obrazac prijave - temeljem imovinskog statusa (419 kb)
Obrazac prijave - temeljem akademskog uspjeha (419 kb)
Obrazac prijave - temeljem doprinosa lokalnoj zajednici (421 kb)
Natječaj (61 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Opatije (2013)
Stipendije Grada Opatije (2012)
Stipendije Grada Opatije (2011)
Stipendije Grada Opatije (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu