Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Rijeka za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Rijeka za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 11.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Rijeka
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Rijeka studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

 

U akademskoj 2014./2015. godini dodijelit üe se šest stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, i to:
- 1 stipendija - magistar/magistra logoped
- 1 stipendija - magistar/magistra geografije - nastavnički smjer
- 1 stipendija - magistar/magistra kemije - nastavnički smjer
- 1 stipendija - magistar/magistra biologije - nastavnički smjer
- 1 stipendija - magistar/magistra fizike - nastavnički smjer
- 1 stipendija - magistar/magistra matematike - nastavnički smjer

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da ima prebivalište na području grada Rijeke,
- da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje. 
 

Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRISTUPNICI, a uz koju
treba priložiti:
- životopis (napisan na računalu),
- presliku domovnice,
- presliku izvatka iz matice rođenih,
- ovjerene preslike ili izvornike svjedodžbi / prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
- izvornik uvjerenja o upisu u tekuću akademsku 2014./2015. godinu,
- izvornik uvjerenja o prebivalištu (ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja).
Dodatno, radi dokazivanja socijalnog statusa, pristupnik može priložiti:
- presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema socijalnom uvjetu - stalna pomoć (za pristupnika ili člana njegove obitelji),
- presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema uvjetu prihoda (za pristupnika ili člana njegove obitelji),
- presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema posebnom uvjetu (za pristupnika),
- presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema uvjetu dječjeg doplatka (za pristupnika ili člana njegove obitelji),
- presliku izvatka iz matice umrlih za preminule roditelje ukoliko je pristupnik bez oba roditelja,
- presliku izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja (ne stariji od šest mjeseci od dana objave Natječaja), izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i presliku izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja,
- izvornik uvjerenja o prebivalištu za ostale članove istog kućanstva (ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja), ukoliko pristupnik ima više braće i sestara,
- presliku rješenja nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja za pristupnika (slijepa osoba, gluha osoba, osoba oboljela od cerebralne djeþje paralize, osoba oboljela od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnik i osoba s tjelesnim oštećenjima od 70% i više).

Pristupnica se može podignuti u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2/II, Rijeka radnim danom od 8,30 do 15,30 sati, te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.
Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom od 8,30 do 15,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/II (pisarnica), ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/II.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rang-lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3.

 

Materijali

Pristupnica (25 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu