Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Pule

Baza natječaja

Stipendije Grada Pule

Rok za prijavu: 21.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Pula
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: nije definirano

 

Stipendije Grada Pule

 

Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju akademsku godinu, za jednu akademsku godinu i ne odobravaju se za vrijeme apsolvenskog staža.
 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju ima student, državljanin Republike Hrvatske, koji ima prebivalište na području grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:

Za studente prve godine
- najmanje 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi,
- najmanje 4,0 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi ako je upisan na studiju za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem Za studente druge i treće godine
- najmanje 4,0 na prethodnoj akademskoj godini studija,
- najmanje 3,5 na prethodnoj akademskoj godini studija za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.
 

Pravo na stipendiju na diplomskom studiju može ostvariti redovni student, državljanin RH koji ima prebivalište na području grada Pule, koji je u prethodnom školovanju ostvario prosjek ocjena kako slijedi:
- najmanje 4,0 na prethodnoj godini (odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija),
- najmanje 3,5 na prethodnoj godini (odnosno zadnjoj godini preddiplomskog studija) za zvanje koje je kao deficitarno određeno ovim Natječajem.

Prosjek ocjena prethodne akademske godine studija izračunava se na način da se zbroj ocjena podijeli sa brojem položenih predmeta u toj akademskoj godini.

Deficitarna zvanja jesu:
- doktor medicine (sveučilišni studij medicine),
- magistar edukacije matematike (sveučilišni studij matematike-nastavnički smjer),
- magistar edukacije geografije (sveučilišni studij geografije-nastavnički smjer),
- magistar edukacije fizike (sveučilišni studij fizike-nastavnički smjer),
- magistar edukacije kemije (sveučilišni studij kemije-nastavnički smjer) i
- magistar edukacije informatike (sveučilišni studij informatike-nastavnički smjer).

Studenti podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija Grada Pule u obvezi su tijekom trajanja ugovora o korištenju stipendije realizirati 30 sati volonterskog rada u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su u Gradu Puli prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro.
 

Zahtjevu se prilaže:
- preslik domovnice,
- uvjerenje o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademsku godinu 2014./2015. (mora pisati godina studija),
- preslike svjedodžbe za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine ili prijepis položenih ispita na visokoškolskoj ustanovi samo za prethodnu godinu studija za studente druge i treće godine preddiplomskih studija i studente diplomskih studija,
- preslike diploma, potvrda i ostalih priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj godini studija sa natjecanja državnog i međudržavnog značaja iz područja znanja, umjetnosti i sporta, odnosno potvrda o publiciranim radovima i
- za dodatna tri boda-Potvrda visokoškolske ustanove u kojoj je vidljivo da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija, osim za studente prve godine diplomskog studija.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Pisarnici Grada Pule, Stara Tržnica 1, 52100 Pula ili na Internet stranici Grada Pule www.pula.hr/natječaji.

Zahtjev se predaje poštom na adresu Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Pula, Sergijevaca 2, ili neposredno predajom u Pisarnici Grada Pule do 21. studenog 2014. godine.

Bodovanje i rangiranje pristupnika sukladno Kriterijima za izbor korisnika stipendija Grada Pule obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.
Prijedlog liste za dodjelu stipednija objavit će se dana 08. prosinca 2014. godine na službenim web stranicama Grada Pule i Oglasnoj ploči Pisarnice Grada Pule

 

Materijali

Zahtjev za dodjelu stipendije (30 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Pule (2012)
Stipendije Grada Pule (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu