Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slunja

Baza natječaja

Stipendije Grada Slunja

Rok za prijavu: 21.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Slunj
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: nije definirano

 

Stipendije Grada Slunja

 

U školskoj/akademskoj godini 2014./2015. Grad Slunj dodijelit će 1 stipendija učenicima u visini od 400,00 kn mjesečno i 1 stipendija studentima u visini od 600,00 kn mjesečno i to po prioritetu:
- učenici/studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja
- daroviti učenici/studenti
- učenici/studenti slabijeg imovnog stanja

Opći uvjeti za dodjelu stipendija su slijedeći:
- da su učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Slunja
- da učenici nisu stariji od 18 godina, a studenti od 24 godine
- da su učenici redoviti polaznici srednje škole, a studenti redovni studenti na višem ili visokom učilištu na području Republike Hrvatske
- da učenici nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
- da učenici i studenti nisu ostvarili pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi

Posebni uvjeti za dodjelu stipendija:
a) Po listi za deficitarna zanimanja
- da učenici imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,00, a ukoliko je riječ o učenicima prvog razreda srednje škole da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,00 za svaku godinu posebno. 
- da studenti imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,00, a ukoliko je riječ o studentima prve godine studija da prosjek ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 3,00
- da učenicima i studentima koji se prijavljuju na listu prioriteta za deficitarna zanimanja prosjek prihoda po članu domaćinstva ne može prelaziti 2.500,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. , tj. od 01. siječnja do 31. 10. 2014.

Deficitarnim zanimanjima u šk./akad. 2014./2015. utvrđena su slijedeća:
- za učenike: tokar, autolakirer, strojobravar, bravar, zidar, mesar, stolar, tesar, pekar, tesar, tapetar, limar, CNC operater, slastičar, krovopokrivač, automehaničar, tehničar za mehatroniku, farmaceutski tehničar
-za studente: elektrotehnika i informacijske znanosti, građevinarstvo, strojarstvo, računarstvo, biologija, kemija, fizika, matematika, informatika, medicina, medicinska biokemija, mehatronika, sestrinstvo

b) Po listi darovitosti
- da učenici imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,00, a ukoliko je riječ o učenicima prvog razreda srednje škole da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 4,00 za svaku godinu posebno
- da studenti druge i viših godina studija i imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50
- ukoliko se pojavi nedostatak kandidata, razmatrat će se prijave kandidata po listi darovitosti i sa prve godine studija, ali na način da prosječna ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 4,00
- da učenicima i studentima koji se prijavljuju na listu prioriteta po osnovi darovitosti prosjek prihoda po članu domaćinstva ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do 31. 10. 2014.

c) Po listi slabijeg imovnog stanja
- da učenici imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,00, a ukoliko je riječ o učenicima prvog razreda srednje škole da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja bude najmanje 3,00 za svaku godinu posebno
- da su studenti redoviti studenti najmanje druge godine studija i da imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,00
-učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja smatraju se oni učenici i studenti čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 1.000,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do 31. 10. 2014.

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
1. potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
2. rodni list (preslika)
3. domovnicu (preslika)
4. potvrdu škole o upisu na redovito školovanje učenika (škola, smjer, godina), odnosno potvrdu fakulteta o upisu studenta na redovno školovanje (smjer, godina)
5. ovjerena preslika svjedodžbe prethodnog-nih razreda učenika, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena, a kod studenata prve godine studija, koji se prijavljuju na listu za darovite studente i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja, preslike svjedodžbi za posljednja dva razreda srednje škole
6. dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima
7. službenu potvrdu o prihodima članova kućanstva za razdoblje od 01. 01. 2014. do 31. 10. 2014., a za samostalne obrtnike i poljoprivrednike potvrdu o primanjima iz Porezne uprave , a kandidati rastavljanih roditelja i potvrdu o alimentaciji
8. potvrdu iz evidencije nezaposlenih za članove kućanstava koji su nezaposleni
9. potvrda o sudjelovanju u Domovinskom ratu ili o statusu smrtno stradalog branitelja
10. rješenje o utvrđivanju invaliditeta kod kandidata ili roditelja (vojnog, civilnog ili radnog)
11. ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku i drugim odlukama nadležnih tijela.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koje se može podići u zgradi Grada Slunja, Trg dr. Franje Tuđmana 12 svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i na službenoj web stranici Grada Slunja www.slunj.hr.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 21. 11. 2014. na adresu: Grad Slunj, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, s naznakom "prijava za dodjelu stipendije".

Kandidati obavezno u prijavi moraju naznačiti za koju listu prioriteta se natječu.

Nepotpuna i nepravodobna dokumentacija neće se razmatrati.
 

 

Materijali

Prijavni obrazac (47 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Slunja (2013)
Stipendije Grada Slunja (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu