Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Makarske uspješnim studentima

Baza natječaja

Stipendije Grada Makarske uspješnim studentima

Rok za prijavu: 25.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Makarska
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Makarske uspješnim studentima

 

Grad Makarska će dodijeliti četiri (4) studentske stipendije uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2014./2015.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u Republici Hrvatskoj,
- koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije raspisivanja natječaja za stipendije i
- koji nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente – 800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Odjel za društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

1. Domovnicu (presliku),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o redovnom upisu na svučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj (prosjek ocijena svih prethodnih semestara minimalno 4,80),
4. Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
5. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
- dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
- dokaz o invalidnosti kandidata,
- dokaz o ostvarenju jednog oblika pomoći Centra za socijalnu skrb i
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
 

 

Materijali

Natječaj (7 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu