Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slatine

Baza natječaja

Stipendije Grada Slatine

Rok za prijavu: 09.03.2015.

Kontakt institucija: Grad Slatina
Razina studija: nije definirano
Područje studija: tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Slatine

1. Raspisuje se javni natjecaj za dodjelu stipendije Grada Slatine.

2. Stipendija ce se dodijeliti prioritetno za slijedeca zvanja:

- magistar inženjer gradevinarstva 1 stipendija,

- magistar inženjer strojarstva 1 stipendija,

- strucni prvostupnik inženjer gradevinarstva 1 stipendija,

- strucni prvostupnik fizioterapije 1 stipendija,

- doktor medicine 1 stipendija.

3. Stipendija iznosi 700,00 kuna mjesecno.

4. Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju slijedece uvjete:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu stariji od 26 godina,

- da imaju prebivalište na podrucju Grada Slatine najmanje godinu dana,

- da nisu kažnjavani putem suda,

- da su u srednjoj školi u zadnje dvije školske godine imali prosjek ocjena najmanje

4,0 (za studente I godine fakulteta),

- da su redovno upisali godinu fakulteta za koji je stipendija raspisana natjecajem,

- da ne primaju neku drugu stipendiju (državnu, županijsku, MOBMS…)

- da ukupna primanja obitelji studenta ne prelaze iznos od 2.000,00 kuna mjesecno

po clanu obitelji.

5. Kriteriji za utvrdivanje liste kandidata jesu:

- socijalni status,

- uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju odnosno na studiju,

- izvanškolski rezultati.

6. Stipendija se dodjeljuje do završetka školovanja, odnosno onoliko godina koliko traje

upisani studij, pod uvjetom da se redovno upisuje svaka akademska godina.

7. Zahtjev za dodjelu stipendije mogu podnijeti redovno upisani studenti kao i izvanredni

studenti pod uvjetom da nisu u radnom odnosu.

8. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Povjerenstvu za dodjelu stipendije Grada Slatine

neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Slatine, Trg sv Josipa 10 ili putem pošte.

9. Uz zahtjev kandidati su dužni priložiti dokaze da ispunjavaju opce uvjete i kriterije za

dodjelu stipendije i to:

- potvrdu da su upisali godinu fakulteta za koji je stipendija raspisana natjecajem,

- preslike svjedodžbi zadnje dvije školske godine u srednjoj školi i presliku

svjedodžbe o položenoj državnoj maturi (za studente I godine fakulteta),

- prijepis ocjena iz prethodnih godine studija (za studente II i ostalih godina

fakulteta),

- presliku domovnice,

- presliku osobne iskaznice,

- preslike poreznih kartica roditelja, odnosno skrbnika za 2014. godinu te prosjek

placa u zadnja 3 mjeseca tekuce godine (ukoliko su zaposleni),

- potvrdu o privremenoj nezaposlenosti roditelja, odnosno skrbnika sa Zavoda za

zapošljavanje (ukoliko su nezaposleni).

Pored naprijed navedenih obveznih dokaza, kandidati mogu priložiti i neobvezne

dokaze o ispunjavanju kriterija iz Odluke o stipendiji Grada Slatine, a radi ostvarivanja

dodatnih bodova, i to:

- dokaze o izvanškolskim rezultatima ili znanstvenom radu,

- dokaze o invalidnosti i druge dokaze iz cl. 16. Odluke o stipendiji Grada Slatine.

10. Zahtjevi se podnose do zakljucno 9. ožujka 2015. godine do 15,00 sati. Zahtjevi koji

budu zaprimljeni po isteku toga roka, smatrat ce se da nisu pravovremeno podneseni.

11. Nepotpuni zahtjevi nece se uzeti u razmatranje.

12. Lista kandidata bit ce dostavljena svim kandidatima koji su sudjelovali u natjecaju.

13. Na temelju konacne liste kandidata Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Slatine

donosi rješenje o dodjeli stipendije.

14. Medusobna prava i obveze izmedu Grada Slatine i stipendista biti ce utvrdene posebnim

ugovorom.

15. Ovaj natjecaj objavit ce se na Oglasnoj ploci Gradske uprave Slatina, putem Slatinskog

informativnog centra te na Internet stranici Grada www.slatina.hr.

16. Za sve dodatne upute u svezi stipendije Grada Slatine kandidati se mogu obratiti u

Gradsku upravu Slatina, Trg svetog Josipa 10, II kat, soba br. 14, svakim radnim danom

od 7,00 do 15,00 sati ili na telefon 492-208.

PREDSJEDNIK

Ivan Roštaš, prof.

 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Slatine (2009)
Stipendije grada Slatine (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu