Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ploče

Baza natječaja

Stipendije Grada Ploče

Rok za prijavu: 01.04.2015.

Kontakt institucija: Grad Ploče
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Grad ploče

 • 10 stipendija temeljem uspjeha:
  - 10 studentskih stipendija studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima
 • 5 stipendija temeljem socijalnog statusa:
  - 2 studentske stipendije studentima prve godine studija
  - 3 studentske stipendije studentima druge ,treće i više godine studija te apsolventima
 • 5 stipendija za deficitarna zanimanja:
  - 5 studentskih stipendija studentima druge,treće i više godine studija te apsolventima za deficitarna zanimanja s područja medicine,arhitekture,elektrotehnike,građevine i strojarstva


Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za uspjeh na studiju imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 1. da su redovni studenti druge ili više godina studija i apsolventi na području Republike Hrvatske
 2. da prosjek ocjena za prethodne dvije godine studija za studente nije manji od 4,0
  za studente 2.godine studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine
 3. s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 4. da su državljani Republike Hrvatske
 5. da nisu stariji od 26 godina
   

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije prema socijalnom statusu imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su redovni studenti prve,druge ili više godine studija i apsolventi na području Republike Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine školovanja za studente prve godine studija nije manji od 4,0 odnosno da prosjek ocjena za studente nije manji od 3,0
  (za studente 2.godine studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine)
 • s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 • da zadovoljavaju najmanje jedan uvjet iz članka 27.Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija koji dokazuju potvrdama iz glave IV. točke 2.ovog natječaja
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 26 godina
   

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju studenti koji
udovoljavaju slijedećim uvjetima:

 • da su redovni studenti druge ili više godina studija i apsolventi na području Republike Hrvatske
 • da prosjek ocjena za prethodne dvije godine studija za studente nije manji od 3,0
  (za studente 2.godine studija računa se prosjek ocjena samo prethodne godine)
 • s prebivalištem od najmanje dvije godine na području Grada Ploča
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu stariji od 26 godina
   


Stipendija Grada Ploča dodjeljuje se za 10 mjeseci, računajući od 1.listopada 2015.godine.
Iznos stipendije je za studente 500,00 kuna mjesečno.

Dobitnici Stipendije Grada Ploča ne mogu istovremeno primati i druge stipendije. Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije prema uspjehu u školi i stipendije prema socijalnom statusu, a uzet će se u obzir povoljnija.


Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi razred odnosno godinu za koju se stipendira.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Ploča objavit će se na oglasnoj ploči Grada Ploča i putem obavijesti kandidatima u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje molbi.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu u roku 8 dana od dana objavljivanja liste.

Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:
GRAD PLOČE, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti,Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendija Grada Ploče (2014)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu