Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete

Baza natječaja

Stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete

Rok za prijavu: 29.10.2015.

Kontakt institucija: Rotary Club Zagreb-Sesvete
Razina studija: diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu.

Dodjeljuju se 3 (tri) stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za školsku 2015/2016. godinu u iznosu od 1.000,00 kn/mjesečno u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete;

 • da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,
 • da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više.
 • da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta,
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:

 • kopije indeksa za sve prethodne godine s prosjekom ocjena,
 • nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ilisporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima
 • dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,
  • ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,
  • ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,
  • prima dječji doplatak,
  • prima zaštitni dodatak na mirovinu,
  • prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,
  • ako kandidat živi u obiteljinezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,
  • ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,
  • ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,
  • u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata.

Rok za podnošenje molbi za dodjelu stipendija je 30 dana od objave ovog natječaja.

Pismene molbe u kuvertama s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

ROTARY CLUB ZAGREB-SESVETE

Restaurant  Isabella, Vinogorska 55

10360 Sesvete

Prije isplate prve stipendije izabrani kandidat je dužan predočiti Rotary Clubu Zagreb-Sesvete potvrdu o redovnom upisu na narednu godinu diplomskog studija.

Odabrani kandidati dužni su sklopiti s Rotary Clubom Zagreb-Sesvete Ugovor o dodjeli stipendije prema tekstu kojeg utvrđuje Rotary Club Zagreb-Sesvete, u skladu s Odlukom o Programu stipendiranja RC Zagreb-Sesvete.

Rotary Club Zagreb-Sesvete će pismeno izvijestiti sve podnositelje  molbi o rezultatu natječaja u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Obveza korisnika stipendije je podnijeti izvješće Rotary Clubu Zagreb-Sesvete osobno na druženjima kluba najmanje dva puta godišnje (krajem svakog semestra). Na poziv Rotary Cluba Zagreb-Sesvete korisnik stipendije treba sudjelovati u aktivnostima kluba.

Za dodatna pojašnjenja kontakt mail: miljenko@hegedic.net

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu