Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima za šk. godinu 2015./2016.

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu novčane potpore studentima za šk. godinu 2015./2016.

Rok za prijavu: 31.03.2016.

Kontakt institucija: Grad Drniš
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NOVČANE POTPORE STUDENTIMA PREMA KRITERIJU MATERIJALNOG POLOŽAJA I SOCIJALNIH UVJETA ZA ŠK. GODINU 2015./2016.

Studentske potpore dodjeljuje Grad Drniš za školsku godinu 2015./2016. Odobrava se 10 studentskih potpora prema kriteriju materijalnog položaja i socijalnih uvjeta u iznosu od 5.000,00 kuna.

UVJETI NATJEČAJA

Pravo na potporu može ostvariti student za kojega je utvrđeno:

  • da ima prebivalište na području Grada Drniša,
  • da je hrvatski državljanin,
  • da nema dostatnih materijalnih sredstava za školovanje,
  • da ima status redovitog studenta,
  • da ne prima drugu vrstu novčane potpore ili stipendiju, Pravo na potporu ne mogu ostvariti studenti sa navršenih 26 godina života, izvanredni studenti, studenti na privatnim visokim učilištima ni apsolventi.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz obrazac za dodjelu potpore (obrazac se podiže u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša ili na internet stranici www.drnis.hr) potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. osobnu iskaznicu (presliku),

2. uvjerenje o prebivalištu,

3. potvrdu o redovnom upisu u školsku godinu 2015./2016.,

4. potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojemu se podnosi Prijava, (potrebne potvrde navedene u Prijavnom obrazcu)

5. za dokazivanje socijalnih uvjeta priložiti potvrde navedene u Prijavnom obrazcu,

6. izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,

7. izjavu da nije korisnik neke druge novčane potpore/stipendije s osnove školovanja.

Prijave s kompletnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Drniš, Trg Kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom - za studentske potpore – ne otvaraj, u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Drniša i internet stranici Grada Drniša www.drnis.hr. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se uzeti u razmatranje. Student koji ostvaruju pravo po ovom natječaju ne može ostvariti pravo po natječaju za dodjelu novčane potpore prema kriteriju visokog prosjeka ocjena. Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša.

Više informacija možete pronaći na linku.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu