Početna stranica > Baza natječaja > Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija osobito uspješnim učenicima i studentima

Baza natječaja

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija osobito uspješnim učenicima i studentima

Rok za prijavu: 23.10.2006.

Kontakt institucija: Grad Omiš
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju odredbi cl. 27. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/96) u svezi cl.4. Pravila o dodjeli novcanih potpora ucenicima i studentima osobitog uspjeha u ucenju s podrucja Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.6/03), u predmetu dodjele nagrada i potpora u školovanju, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svojim zakljuckom sa 25. sjednice od dana 20.rujna 2006.g., donosi i raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novcanih potpora ucenicima i studentima u 2006./2007.g.

Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2006./2007.g. dodjeljuje 12 potpora namijenjenih osobito uspješnim redovnim srednjoškolskim ucenicima te 12 potpora osobito uspješnim redovnim studentima.

Visina mjesecne nagrade za ucenike je *400,00 kn, a za studente *600,00 kn.

Pravo natjecanja imaju ucenici i studenti državljani Republike Hrvatske ciji roditelji /staratelji imaju prebivalište na podrucju Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,800 u srednjoj školi i 4,000 na studiju.

Pravo natjecanja nemaju ucenici prvih razreda srednjih škola; studenti prvih godina studija;
osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i za vlastite potrebe te oni koji primaju stipendiju ili drugu slicnu novcanu potporu za školovanje.

U privitku prijave uz osobno ime i prezime, potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog
pristupnika, adresu kao i broj racuna poslovne banke na koji ce se naknada uplacivati, još se dostavlja:

 • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuci razred/godinu;
 • svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene godine studija:
 • potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina prema danu objave
  natjecaja;
 • izjavu:
  - da prihvaca sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novcanih potpora
  - da ne prima drugu stipendiju
  - da ce po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave
  - o sastavu kucanstva i njegovim ukupnim primanjima u tekucoj godini;
 • preslik akta o pravu iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti odnosno o statusu djeteta
  poginule, umrle, nestale ili zatocene osobe iz Domovinskog rata, te o uspjehu na državnom
  natjecanju pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Prijava na natjecaj podnosi se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, u roku 15 dana od dana objave Natjecaja u «Slobodnoj Dalmaciji».

Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o cemu ce sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploci ili na tel. 021/755-500.

Natjecaj objavljen u dnevnom listu Slobodna Dalmacija dana 9. listopada 2006.g.

Materijali:

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu